Marko Vešligaj

Contents tagged with Marko Vešligaj

 • Mladi SDP-ovac Vešligaj uspješni je gradonačelnik Pregrade od 2013. godine

  Marko Vešligaj je rođen 17.travnja 1982. godine u Pregradi. Osnovnu školu pohađao je u rodnom gradu, a srednju tehničku školu Ruđera Boškovića u Zagrebu. Nakon mature upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem stječe zvanje diplomiranog ekonomista, smjer financije. Nakon fakulteta radi u Općoj bolnici Zabok, kao voditelj Odjela za financije.

  Politički je aktivan od mladosti i unutar SDP-a od 2003.-2005. godine međunarodni je koordinator Foruma mladih Krapinsko- zagorske županije. Od 2005.godine član je Glavnog odbora Foruma mladih SDP-a (do 2010.), član Izvršnog odbora SDP-a Krapinsko- zagorske županije (do 2010.), potpredsjednik FM SDP-a Krapinsko- zagorske županije i potpredsjednik Gradske organizacije SDP-a Pregrade. Predsjednik Foruma mladih SDP-a Krapinsko- zagorske županije je od 2007. do 2011. godine, a od 2010. je predsjednik stranačke Gradske organizacije te član Predsjedništva SDP-a na razini županije.

  Od 2005.-2009. godine obnašao je dužnost vijećnika u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije te je bio član Odbora za financije i proračun. Od 2009. godine vijećnik je u Gradskom vijeću Grada Pregrade te predsjednik Kluba vijećnica i vijećnika SDP-ZS-A-HSS.

  Prvi čvjek grada Pregrade postao je na lokalnim izborima 2013. godine, a mandat potvrđuje na izborima 2017., na kojima u 1. krugu osvaja čak 71,46 posto glasova. Postaje  tako gradonačelnik sa šestim najboljim izbornim rezultatom, te najvećim ostvarenim rastom od prošlih izbora.

  Vešligaj je član kluba Kostelskapištola te se bavi fitnessom, čitanjem i vinogradarstvom.

  Pregrada

  Opći podaci

  Broj stanovnika
  7165
  Površina [km2]
  67,26
  Broj gradskih naselja
  26
  Županija
  Krapinsko-zagorska
  Poštanski broj
  49218
  Autooznaka
  KR
  Službene stranice grada
  Kategorija
  Mali grad
  Regija
  Kontinentalna Hrvatska

  Proračun

  2015. godina 14.806.200,00
  2014. godina 12.064.000,00

  Zanimljivosti iz proračuna

  Dječiji vrtići 1.795.500,00
  Socijalna skrb  705.000,00
  Razvoj civilnog društva 119.800,00
  Gospodarski razvoj 881.000,00

  Gradsko vijeće

          

  1. TAJANA BROZ, predsjednica
  2. IVAN ŠKRINJAR, potpredsjedni
  3. ŽELJKO KAMENSKI, potpredsjednik
  4. MILAN ŠOŠTARIĆ 
  5. MARIO IVANJKO
  6. STJEPAN MIKLAUŽIĆ
  7. ROBERT BARIČEVIĆ
  8. MILAN FLEGAR
  9. VESNA PETEK
  10. NATAŠA HEREK
  11. MLADEN BURIĆ
  12. JASNA VNUK
  13. DANIJEL PETEK
  14. GORAN VUKMANIĆ
  15. VESNA HOHNJEC