Anamarija Blažević

Anamarija Blažević rođena je u Pakracu 18.8.1979. godine.

Osnovnu školu završila je u Pakracu, kao i Opću gimnaziju. Nakon toga upisala je Pravni fakultet u Osijeku i diplomirala na stručnom studiju i stekla zvanje upravne pravnice. Trenutno se opet školuje na Pravnom fakultetu u Osijeku kao izvanredna studentica 4. godine integriranog diplomskog studija prava.

Prije stupanja na dužnost zamjenice gradonačelnika 2013. godine radila je u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac. Sveukupno ima 15 godina radnoga iskustva, a osim u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac, radila je u Dalit-trade d.o.o., te u  „Financijskom poslovanju“.

Uz sve svoje aktivnosti u slobodno vrijeme, posebno ističe svoju ljubav prema narodnim običajima i kulturnom baštinom, a već duži niz godina aktivna je članica KUD-a „Seljačka sloga“ Prekopakra. Isto tako članica je i DVD-a Pakrac u zvanju vatrogasne časnice.

2003. godine odlučila se aktivno baviti politikom, te je tako postala članicom HDZ-a. Od tada do danas obavljala je mnoge stranačke dužnosti na lokalnoj, županijskoj, ali i nacionalnoj razini:

  • 2003. - predsjednica MHDZ-a Pakrac
  • 2003. - dopredsjednica Županijskog odbora MHDZ-a
  • 2007. - 2009. članica Nacionalnog odbora MHDZ-a
  • 2012. - Predsjednica temeljnog ogranka HDZ Jug - Pakrac 2012.
  • 2012. - predsjednica gradskog odbora Zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski Pakrac
  • 2012. - dopredsjednica županijskog odbora Katarina Zrinski Požeško-slavonske županije

U veljači 2016. godine pruzela je dužnost obnašateljice dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca. 

Na lokalnim izborima 2017. godine građani grada Pakraca u provm su je krugu, sa 62,48 posto glasova potpore, odabrali za gradonačelnicu i povjerili joj upravljanje gradom u naredne četiri godine.

Pakrac

Opći podaci

Broj stanovnika
8855
Površina [km2]
359
Broj gradskih naselja
42
Županija
Požeško-slavonska
Poštanski broj
34550
Autooznaka
DA
Službene stranice grada
Kategorija
Mali grad
Regija
Kontinentalna Hrvatska

Proračun

2015. godina 27.853.075,60
2014. godina 24.753.500,00

Zanimljivosti iz proračuna

Predškolski odgoj 3.169.845,60
Socijalna zaštita 1.008.500,00
Poticanje malog i srednjeg poduzet. 100.000,00
Poticanje razvoja gospodarstva 680.000,00
Zdravstvo 90.000,00

Gradsko vijeće

Predsjednik - Zoran Krejči, SDP

Potpredsjednik - Miroslav Ivančić, HDZ

Vlado Eck, HDZ

Saša Hejtmanek, HDZ

Željka Pejša Božić, HDZ

Kristina Milek, HDZ

Ivan Frićer, HDZ

Josip Delorenci, HDZ

Robert Matijašević, HDZ

Zoran Hofman, HDZ

Igor Cavalli, HDZ

Mihajla Pavković, SDP

Dragan Marin, SDP

Neven Garača, SDP

Dmir Špančić, nezavisni

Mirsada Popović Damjanović, SDSS