DOBRO UPRAVLJANJE Blog Duje Prkuta

Zbog čega je važno uključiti građane u odlučivanje u lokalnoj zajednici

Uključenje građana i zainteresirane javnosti u procese donošenja odluka na lokalnoj razini smatra se jednim od temeljnih principa na kojima mora počivati rad lokalne uprave. No, razina napora i energije koje se ulažu u participativne procese ukazuju na to da se isto ponajprije shvaća kao obveza, a tek potom, i manje, kao poželjna i korisna praksa. Stoga je namjera ovog osvrta istaknuti neke od pozitivnih učinaka koji proizlaze iz smislenog uključenja građana i drugih aktera u upravljanje lokalnom zajednicom. 

 Uspostavom participativnih procesa u kojima, osim uz građane i zainteresiranu javnost, sudjeluju i druga tijela javne vlasti može se postići snažnija koordinacija između samih tijela u otklanjanju prepoznatih problema detektiranih u lokalnoj zajednici. Na primjer, lokalna socijalna politika trebala bi, barem jednim dijelom, biti bazirana na korisnim informacijama koje mogu ponuditi centri za socijalnu skrb ili pak udruge usmjerene na pružanje socijalnih usluga, koji su u direktnom kontaktu s korisnicima. Smislena koordinacija tijela iz različitih sektora pretpostavka je za uspješno, kreativno i inovativno formuliranje javnih politika. Postoje li aktivnosti kojima knjižnice i koncertne dvorane mogu sudjelovati u lokalnoj socijalnoj politici? Možda i postoje, ali kao takve ih moraju prepoznati i predložiti osobe iz navedenih institucija, na poticaj osobe koja koordinira ili facilitira participitavne procese. 

Stvarno i smisleno uključenje građana u procese donošenja odluka trebalo bi biti iznimno privlačno i samim lokalnim dužnosnicima. Naime, u situaciji u kojoj gradonačelnik samostalno donosi odluku bez provedbe savjetovanja i uključenja drugih aktera, ujedno i znači da on i preuzima potpunu i isključivu odgovornost za takvu odluku. Iako je naravno lokalna vlast najodgovornija za sve odluke koje donosi, uključenje drugih aktera omogućuje disperziju odgovornosti za donosenu odluku i njene učinka na sve uključene aktere. Dakle, participativni procesi odlučivanja, ukoliko nisu vođeni pro forma, mogu doprinijeti stvaranju podrške za osjetljive odluke. Uključivost lokalne vlasti stoga za lokalne političare znači i smanjenje političkog troška provedbe odluka za koje ne postoji jednoglasna podrška u lokalnoj zajednici. Ovo posebice vrijedi za projekte s kojima se značajno intervenira u postojeći izgled i vizuru lokalne zajednice, te posebice kada se radi o javnim gradskim zelenim površinama, koje su malobrojne. Građani ne samo da povećavaju politički trošak provedbe ovakvih odluka, već putem korištenja svog prava na prosvjed mogu u potpunosti zaustaviti ovakve projekte. Jučer je to bila Savica u Zagrebu, danas Osejava u Makarskoj, a preksutra neki drugi grad. 

Naposljetku, uključenjem zainteresiranih aktera u procese donošenja odluka stvara se i nova razina transaprentnosti rada lokalne uprave. Oni koje to zanima, mogu se uključiti u ranoj fazi procesa odlučivanja kada je prijedlog promjena lakše usvojiti. No, osim toga, transparentni pristup analizi svih prijedloga i sugestija ujedno smanjuje rizik da odluke koje se donose sadrže nepoželjne ili neprihvatljive elemente. Transparentnost povećava rizike za neprihvatljive, koruptivne, nemoralne i /ili štetne radnje, pa ih samim time i čini manje izglednima. 

Uključivi procesi donošenja odluka mogu se ostvariti kroz provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću prilikom donošenja akata ili kroz formiranje posebnih specijaliziranih savjetodavnih tijela (poput vijeća mladih, gospodarsko-socijalnih vijeća, anitkorupcijskih povjerenstava, i sl.). Osim navedenog, lokalne vlasti bi trebale posebnu pažnju posvetiti provedbi individualnih savjetovanja o građevinsko-arhitektonskim projektima, pogotovo onima koji uspostavljaju nov sustav upravljanja javnim dobrima u lokalnoj zajednici.

Prethodno objavljeno:

 

- Najbitnije po(r)uke izvješća Povjerenice za informiranje o provedbi ZPPI-a

ZPPI: Kako provesti kvalitetan test razmjernosti i javnog interesa

- ZPPI: Odgovornost službenika za informiranje prilikom ograničavanja prava građana

ZPPI: Zakonske obveze gradova i prava građana

- Što je to dobro upravljanje?

- Transparentnost je ključ povjerenja građana u lokalnu vlast

*Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u komentarima i blogovima objavljenima na portalu gradonačelnik.hr pripadaju autoru te ne predstavljaju nužno stavove uredništva.