Dubrovnik: Izrađen projekt ambulante za pedijatra i logopeda u Novoj Mokošnici

Izrađen je glavni projekt sanacije, adaptacije i prenamjene prstora u naselju Naš Dom, kojeg je Grad Dubrovnik ustupio Domu zdravlja Dubrovnik. Također, Grad je iz svog proračuna izdvojio sredstva za izradu projekta te će snositi i troškove preuređenja.

Kako bi gradsko naselje Naš Dom pružilo prijeko potrebitu zdravstvenu skrb svojim najmlađim sugrađanima, Grad Dubrovnik je temeljem zaključka Gradskog vijeća prepustio korištenje prostora Domu zdravlja na razdoblje od deset godina. Izrada projekta vrijedna je 11.500 kuna, dok se sama izvedba radova procjenjuje na oko 1,5 milijuna kuna. Predstoji raspisivanje javne nabave i odabir izvođača, a očekivani rok izvođenja je radova je dva mjeseca.

Glavni projekt izradio je arhitektonski biro „Modul A“, a prostor će se adaptacijom podijeliti na dvije funkcionalno povezane cjeline: ordinaciju logopeda s ulazom i čekaonicom te ambulantu s ordinacijom pedijatra, uredom medicinske sestre, a planirani su i odvojeni ulazi za zdravu i bolesnu djecu.

Buduća ambulanta u Mokošici opremit će odgovarajućim sanitarijama za osoblje i pacijente, sanitarnim čvorom za osobe s invaliditetom, servisnim prostorijama i prostorijama za osoblje. Planirano je i hortikulturno uređenje ulaznog platoa te omogućavanje pješačkog pristupa osobama s poteškoćama u kretanju. (Grad Dubrovnik)