KREATIVNA UPRAVA Blog Melite Pavlek

Tri zlatna pravila odnosa s javnošću u upravi

Ne postoji niti jedan PR mag koji će čelniku osigurati sigurno osvajanje novog mandata. Međutim, konstantni napori da se radi s građanima i za građane, uz dobru komunikaciju, siguran su put do uspjeha

Obzirom da je danas u upotrebi više od 600 raznih definicija odnosa s javnošću biti ćemo racionalni pa reći da je to zapravo sve ono što činimo kako bi se stvorili uspješni odnosi između organizacije i svih njezinih javnosti. Odnosi s javnošću u upravi u svojoj osnovi imaju za cilj donošenje odluka koje će biti rezultat strateškog smjera uprave i potreba građana. Uz to, nužno je otvorenom komunikacijom poraditi na vraćanju povjerenja građana u institucije i sustav.

Bez obzira da li ustanova ima odjel za odnose s javnošću, službu ili na kraju krajeva samo jednu osobu koja je glasnogovornik ili savjetnik za komuniciranje bitno je u nultoj fazi većinu informacija učiniti dostupnima svima koji su zainteresirani. Pravo na pristup informacijama i obaveza savjetovanja sa zainteresiranom javnošću svakako su temeljni principi na kojima treba počivati svaka komunikacija uprave. Postoje, naravno, i sjajni primjeri proaktivne komunikacije u kojoj se informacije ne objavljuju već stvaraju zajedno s onima zbog kojih uprava i egzistira.

Dobar primjer toga je participativno budžetiranje Grada Rijeke ili Pazi (n)proračun. Dvosmjerna komunikacija je u ovom slučaju najvrjedniji alat uspješne lokalne zajednice. To bi svakako trebao biti i najvažniji cilj strateške komunikacije bilo koje uprave ili samouprave. Jer…… niti samouprava niti uprava ne postoji zbog sebe već zbog svih nas. Upravo zbog toga, u kontekstu općina, gradova i županija slobodno možemo reći da ne postoji niti jedan PR mag koji će čelniku osigurati sigurno osvajanje novog mandata. Međutim, konstantni napori da se radi s građanima i za građane, uz dobru komunikaciju,  neće ostati nezamijećeni.

Možemo u kontekstu dvosmjerne komunikacije nastaviti i korak dalje i povezati to sa određenim brendiranjem lokacije, mjesta ili cijele regije. Stvaranje imidža određenog grada ili cijele regije ovisi i o samoupravi koja je proaktivna i podržavajuća. Investitori su u najnovijim istraživanjima dodatno potvrdili da je susretljivost, proaktivnost i transparentnost lokalne zajednice veliki plus u odabiru lokacije za buduću suradnju.

Uz bok tome idu i europski projekti koji se još uvijek nedovoljno populariziraju. Korištenje fondova Europske unije omogućava realizaciju brojnih kvalitetnih projekata, od izgradnje infrastrukture koja je nužna lokalnim zajednicama do provođenja projekata zapošljavanja teže zapošljivih skupina. Sve to je nužno na vrijeme, transparentno i točno komunicirati sa svim javnostima.

Koje javnosti trebaju biti u fokusu uprave? O tome ćemo u jednom od slijedećih blogova.

Za sada je bitno uvijek imati na umu tri važne stvari:

  1. Odnosi s javnošću pomažu oblikovanju uspješnih javnih politika.
  2. Građani i uprava su partneri u stvaranju zadovoljne zajednice.
  3. Želite li da netko sudjeluje u odlučivanju, prvo učinite sve informacije dostupnima.

 

 

*  Melita Pavlek je stručnjak za lokalnu demokraciju i razvoj, savjetnica za komuniciranje i NLP leadership praktičar. Uz bogato iskustvu u odnosima s javnošću i novinarstvu, dugo godina je bila aktivna u udrugama civilnog društva. U svojim predavanjima i edukacijama kombinira napredne tehnike leadershipa i coachinga.

*Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u komentarima i blogovima objavljenima na portalu gradonačelnik.hr pripadaju autoru te ne predstavljaju nužno stavove uredništva.

 

 

BLOG, melita pavlek, kreativno upravljanje, odnosi s javnošću, uprava