Karlo Starčević

Karlo Starčević, predsjednik HSP-a i privatni poduzetnik, izabran je za gradonačelnika Gospića na izborima 2017.

Gospić

Opći podaci

Broj stanovnika
12745
Površina [km2]
967,00
Broj gradskih naselja
50
Županija
Ličko-senjska
Poštanski broj
53000
Autooznaka
GS
Službene stranice grada
Kategorija
Srednji grad
Regija
Jadranska Hrvatska

Proračun

2015. godina 71.959.377 
2014. godina 75.000.000,00

Zanimljivosti iz proračuna

Predškolski odgoj 5.711.970,00
Socijalna skrb 567.750,00
Poticanje razvoja poljoprivrede 30.000,00
Plan razvojnih projekata 19.795.888,00

Gradsko vijeće

Sastav Gradskog vijeća Grada Gospića:

Predsjednik Gradskog vijeća
Petar Radošević

Potpredsjednici Gradskog vijeća
Zdravko Župan

 

g vijece
Članovi Gradskog vijeća:

1. Petar Radošević, struč.spec.oec.

hdz

2. Zdarvko Župan

hss

3. Petar Krmpotić, dipl.polit.

hdz

4. Anela Serdar Pašalić,prof.

hdz

5. Jadranka Pejnović, prof.

hdz

6. Ivan Bronzović, dipl.uč.

hdz

7.Vlatka Devčić -Stilinović,dr.med.

hdz

8.Petar Đapić

hdz

9. Marijan Brkljačić

hsp as

10. Maria Ćaćić

hsp

11. Vladimir Jurčić

hsp

12. Josip Šaban

hsp

13. Ivan Nekić

hsp

14. Nada Alić

hsp

15. Mile Holjevac

hsp

16. Ana Šikić Rosandić, dipl.ing.

sdp

Članica Gradskog vijeća Grada Gospića je u prosincu 2018. god. prestala biti članicom SDP, te je nastavila obnašati dužnost člana Gradskog vijeća Grada Gospića kao nezavisna vijećnica

17. Josip Župan

GRUPA BIRAČA