Osam ključnih grešaka gradova u procesu digitalizacije i šest načina da postanu uspješniji

Mi u Apsolonu vjerujemo da gradovi mogu i trebaju biti nositelji razvoja pametne uprave u Hrvatskoj. Obzirom na kompleksnost izazova digitalne transformacije u javnom sektoru, vjerojatnije je da će …


Mogu li istraživanja transparentnosti izmjeriti stvarnu transparentnost?

Prilikom provedbe istraživanja transparentnosti i otvorenosti lokalnih jedinica (dalje u tekstu: istraživanja), istraživači su suočeni s brojnim metodološkim izazovima, od kojih su neki …


Zbog čega je važno uključiti građane u odlučivanje u lokalnoj zajednici

Uključenje građana i zainteresirane javnosti u procese donošenja odluka na lokalnoj razini smatra se jednim od temeljnih principa na kojima mora počivati rad lokalne uprave. No, razina napora …


Najbitnije po(r)uke izvješća Povjerenice za informiranje o provedbi ZPPI-a

Iako se ne radi o zakonskoj obvezi, gradovi imaju priliku direktno doprinijeti ukupnoj boljoj provedbi zakona na nacionalnoj razini, ukoliko adekvatne resurse posvete osvještavanju odgovornih …


ZPPI: Kako provesti kvalitetan test razmjernosti i javnog interesa

Provedba testa razmjernosti (proporcionalnosti) i javnog interesa ostaje jedno od temeljnih problema u provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama od strane službenika za informiranje. Stoga …


ZPPI: Odgovornost službenika za informiranje prilikom ograničavanja prava građana

Izmjenama Zakona o pravu na pristup informacijama ukinuta je odredba prema kojoj je čelnik tijela javne vlasti osoba koja uvijek financijski i prekršajno odgovara. Trenutne odredbe Zakona …


ZPPI: Zakonske obveze gradova i prava građana

Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) ima dva naličja – pravo na pristup informacijama kroz rješavanje zahtjeva koje građani podnose, te proaktivna objava informacija i …


Što je to dobro upravljanje?

Principi dobrog upravljanja, ponajprije nulta stopa tolerancije prema korupciji, se često nalaze samo u predizbornim programima, dok izostaju u stvarnim političkim programima osoba koje nakon izbora …


Otvorenost je ključna za povjerenje građana u vlast

Gradonačelnik.hr prva je i jedina medijska platforma u Hrvatskoj koja se na pozitivan način, ozbiljno bavi lokalnom politikom, odnosno njezinim rezultatima. Već dvije godine kontinuirano i temeljito …