Odnosi s medijima – nezaobilazan put do građana

Osnovno je pravilo da odnosi s medijima moraju biti proaktivni, a ne reaktivni. Na vrijeme informirajte novinare što planirate, kakav benefit će to imati za zajednicu i zašto neš …


Kada i kako organizirati konferenciju za novinare

Bitno je da se dobro pripremite za novinarska pitanja, potpitanja i komentare. Izradite scenarije najstrašnijih pitanja koje bi mogla biti postavljena i pripremite odgovore i na njih. Novinari …


Kako složiti dobru objavu za medije

Dobra objava za medije može učiniti čuda. Ona je spona između vas i novinara i jedan od klasično glavnih instrumenata odnosa s medijima. Objavama možemo plasirati vijest, najaviti događaj, izraziti …


Četiri zlatna pravila uspješnog televizijskog nastupa

 Istraživanja govore da gotovo 75% ljudi ima strah od javnog nastupa i zato je dobro baratati osnovnim znanjima kako bi taj strah sveli na minimum. Strah od javnog nastupa na samom je vrhu …


Što je potrebno za uspješan javni nastup?

Tehnologija se promijenila – javni nastup počinje kad zatvorite vrata stana. Nemojte to smetnuti s uma.

Komunikacija se u modernom okružju strelovito mijenja. Zato nije čudo da kvalitetni …


Kako 'kliknuti' s publikom?

Javni nastupi u kontekstu samouprave i uprave gotovo su sve - od briefinga s novinarima do različitih javnih događanja i nastupa na televiziji. Naravno da svaki medij ima svoje zakonitosti, ali okvir …


Planirajte na vrijeme – strateški i mudro

Svrha planiranja komunikacije vaše ustanove je da možete puno jasnije naglasiti svoje poruke, izabrati najbolji medij i način da ih objavite te imati kontrolu nad onime što komunicirate. …


Kome govori samouprava: Koga targetirati i kako iskomunicirati poruku?

Iako će neki tvrditi da općine, gradovi i županije u svojem javnom komuniciranju ciljaju uvijek opću publiku, to jednostavno nije tako. Možda je u prijašnjim vremenima to i bilo moguće, ali …


Kome govori samouprava: Koga targetirati i kako iskomunicirati poruku?

Iako će neki tvrditi da općine, gradovi i županije u svojem javnom komuniciranju ciljaju uvijek opću publiku, to jednostavno nije tako. Možda je u prijašnjim vremenima to i bilo moguće, ali …


Tri zlatna pravila odnosa s javnošću u upravi

Ne postoji niti jedan PR mag koji će čelniku osigurati sigurno osvajanje novog mandata. Međutim, konstantni napori da se radi s građanima i za građane, uz dobru komunikaciju, siguran su put do …