Kristijan Rajšel

Kristijan Rajšel je rođen 26. travnja 1969. godine u Rijeci. Osnovnu školu pohađao je u Čabru nakon koje je upisao Srednju građevinsku školu u Rijeci, smjer građevinski tehničar niskogradnje. Studirao je u Zagrebu na Filozofskom i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu te stekao zvanje profesor povijesti i geografije. U srednjoj školi “Vladimir Nazor” Čabar radi od 1995. godine kao nastavnik geografije. Ravnatelj je Škole od 2004. godine.

Živi u Čabru, ima troje djece. Od 1997. do 2001. godine bio je član Poglavarstva grada Čabra, a od 2001. do 2013. Gradski vijećnik. Predsjednik je Gradskog društva Crvenog križa i dragovoljni darivatelj krvi. Član SDP-a je od 2004. godine, predsjednik je GO SDP Čabar od 2005. Na čelu Čabra je od 2013. godine, a drugi mandat osvaja na izborima 2017., osvojivši u drugom krugu 65,29 posto glasova.

U slobodno vrijeme se bavi planinarenjem.

Čabar

Opći podaci

Broj stanovnika
3770
Površina [km2]
282
Broj gradskih naselja
5
Županija
Primorsko-goranska
Poštanski broj
51306
Autooznaka
DE
Službene stranice grada
Kategorija
Mali grad
Regija
Jadranska Hrvatska

Proračun

2015. godina 17,4 mil.
2014. godina 15,5 mil.

Zanimljivosti iz proračuna

Izdvajanje za dječje vrtiće i predškolsko obrazovanje  886.000 kn 
Socijalna zaštita i zaštita zdravlja građana 635.000 kn
Razvojni programi
8.495.000 kn

Gospodarstvo i razvoj poduzetništva
873.000 kn 

Gradsko vijeće

1. VAZMA MALNAR, predsjednica (HSS)
2. VESNA KOVAČ, potpredsjednica (SDP)

3. IVANKA KRIŽ (SDP)
4. MARINETA TURK (SDP)
5. ANTONIO MILOŠEVIĆ (SDP)
6. DENIS TURK (SDP)
7. ANTUN MALNAR (SRNA)
8. MARTIN KVATERNIK (HDZ)
9. ALEN MALNAR (HDZ)
10. BERISLAV KVESIĆ (HDZ)
11. GREGOR TUŠEK (PGS- LABURISTI)
12. ALAIN STOJAN LESKOVAR (LGB Alaina Stojana Leskovara)
13. SANJA JANEŠ (LGB Sanje Janeš)