Loris Peršurić

Loris Peršurić, mag. ing. aedif., rođen je 3. ožujka 1980. godine u Poreču.

Nakon završene opće gimnazije u Poreču, diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Rijeci, a nakon dvije godine polaže stručni ispit i postaje ovlašteni diplomirani inženjer građevine i ujedno član Hrvatske komore inženjera građevine. 

Nakon završenog fakulteta vraća se u Poreč i zapošljava se u struci u jednoj građevinskoj firmi u Poreču na poslovima šefa gradilišta. Godine 2008., zapošljava se u poduzeću Parentium d.o.o. na mjesto stručnog suradnika i vrši poslove stručnog građevinskog nadzora i stručnog konzultanta.

Na lokalnim izborima 2009. godine ulazi u Gradsko vijeće Grada Poreča - Parenzo, na lokalnim izborima 2013. godine izabran je za zamjenika gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo, dok je na dužnost gradonačelnika Poreča izabran na lokalnim izborima održanim 21. svibnja 2017. godine. Obavlja poslove utvrđene Statutom Grada Poreča-Parenzo, a u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  Nositelj je izvršne vlasti, zastupa Grad i odgovoran je za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.

Otac je jednog djeteta, a član je Istarskog demokratskog sabora od 2005. godine.

Poreč-Parenzo

Opći podaci

Broj stanovnika
17460
Površina [km2]
139
Broj gradskih naselja
58
Županija
Istarska
Poštanski broj
52440
Autooznaka
PU
Službene stranice grada
Kategorija
Srednji grad
Regija
Jadranska Hrvatska

Proračun

2015. godina 157.970.094,00
2014. godina 130.000.651,00

Zanimljivosti iz proračuna

Predškolski odgoj 4.145.760,00
Potpora poljoprivredi 508.000,00
Poticanje razvoja poduzetništva 200.000,00
Jačanje gospodarstva 200.000,00

Gradsko vijeće

Adriano Jakus, IDS

Zoran Zulijani, IDS

Gordana Šušljik, IDS - potpredsjednik

Eugen Stanissa, IDS

Kristijan Žužić, IDS

Azeglio Picco, IDS

Dean Pauletić, IDS - predsjednik

Dejvid Lakošeljac, IDS

Zoran Rabar, IDS

 Dolores Ghersinich, SDP-HSS-HSLS-HNS

Goran Gašparac, SDP-HSS-HSLS-HNS

Slavko Fornažar, SDP-HSS-HSLS-HNS

Maurizio Zennaro, nez

Dražen Prgić, HDZ

Mario Ritoša, HSU - potpredsjednik

Emanuel Rudan, Živi zid

Mirzet Hasanagić, nez