Marko Paliaga

Marko Paliaga rođen je u Puli, 11.01.1974., gdje je završio osnovnu i srednju ekonomsku školu. Nakon završene srednje škole upisao je Ekonomski fakultet u Puli, smjer marketing gdje je 1997. diplomirao s temom «Analiza strateškog asortimana štedno kreditne službe Flacius». Magistrirao je na poslijediplomskom znanstvenom studiju na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, smjer marketing u listopadu 2003. na temu „Strateški urbani marketing“. Doktorirao je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Puli na temu branding i konkurentnost gradova. 08.04.2011. uspješno promoviran u izbor docenta od strane Fakultetskog Vijeća.U prosincu 2015. promoviran u znanstveno nastavno zvanje izvanredni profesor.

Od 1999. godine radi u Gradskom poglavarstvu Grada Rovinja, prvo kao stručni suradnik za komunalne poslove, pa voditelj odsjeka za razvoj i gospodarstvo, pročelnik upravog odjela za komunalni sustav, a od 20016. je na poziciji direktora tvrtke Komunalni servis d.o.o.

Član je IDS-a.

Za gradonačelnika Rovinja izabran je u prvom krugu izbora 2017., osvojivši 62,25 posto glasova.

Rovinj-Rovigno

Opći podaci

Broj stanovnika
14234
Površina [km2]
79
Broj gradskih naselja
79
Županija
Istarska
Poštanski broj
52210
Autooznaka
PU
Službene stranice grada
Kategorija
Srednji grad
Regija
Jadranska Hrvatska

Proračun

2015. godina 115.020.622,00
2014. godina 97.320.000,00

Zanimljivosti iz proračuna

Predškolski odgoj 1.703.360,00
Potpora poljoprivredi 355.000,00
Poticaji obrtnicima i poduzetnicima 100.000,00
Javne potrebe u zdravstvu 458.000,00
 Socijalna skrb  5.873.000

Gradsko vijeće

Valerio Drandić

Marinko Rade

Jadranka Andrijević

Robert Mavrić

Tiziana Zovich Stanić

Elida Knežević

Marčelo Mohorović

Emil Nimčević

David Modrušan

Emil Radovan

Predrag Mamontov

Klaudio Poropat

Petar Radetić

Riccardo Bosazzi

Nijaz Burgić

Sergio Rabar

Snježana Štefanić Hoefel.