Pet stvari koje treba znati u 2019. da bi se iskoristilo financijsku perspektivu EU 2021. - 2027.

 

Cijela Europska unija, pa tako i Hrvatska, pripremaju se za novo sedmogodišnje financijsko razdoblje, investicijski ciklus EU. Europska komisija pripremila je zakonodavni paket s novim …


Mogu li gradovi imati veću ulogu u upravljanju fondovima EU?

Nakon sudjelovanja u cijelom jednom financijskom razdoblju kao punopravna zemlja članica EU i značajnom iskustvu koje to donosi, postavlja se pitanje hoće li RH zadržati centralizirani pristup u …


Suradnjom sa susjedima do realizacije gradskih projekata

Programi prekogranične suradnje privlače interes gradova s većim indeksom razvijenosti koji na natječajima „mainstream“ programa na kriteriju razvijenosti gube bodove u ocjenjivanju i č …


Pet ključnih preduvjeta za uspješnu provedbu EU projekata

Provedba projekta često je izazovnija od njegove pripreme koja je prethodila. Uz vještine, znanja i vrijeme koje je potrebno osigurati za realizaciju bilo koje investicije, kod projekata …


Što gradovi mogu očekivati od EU fondova u 2018. godini?

U godini koja dolazi najviše ulaganja iz EU fondova bit će usmjereno prema provedbi unaprijed pripremljenih strategija (strategija razvoja urbanog područja za velike gradove i intervencijskih …


Kako iskoristiti EU fondove i učiniti grad 'pametnim'

Fondovi EU dostupni Hrvatskoj ne predviđaju financiranje 'pametnih' projekata na lokalnoj razini. Međutim uz malo kreativnosti i strateško promišljanje, moguće je iskoristiti EU …


Gradovi moraju požuriti s projektima za zbrinjavanje otpada

Republika Hrvatska je preuzela obvezu da će do 2020. godine na razini cijele države osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje 50% otpada koji se odnosi na PET ambalažu, metal, papir te …


Pet ključnih preduvjeta za uspješno korištenje EU fondova

Pred nama su još 3 godine u kojima možemo prijavljivati projekte unutar postojećih operativnih programa 2014 – 2020. Prilika je to za sve gradove koji do sada nisu iskoristili postojeće …