Sanjin Rukavina

Diplomirani ekonomist Sanjin Rukavina na čelo Senja izabran je na izborima 2017.

Senj

Opći podaci

Broj stanovnika
7182
Površina [km2]
658,00
Broj gradskih naselja
27
Županija
Ličko-senjska
Poštanski broj
53270
Autooznaka
GS
Službene stranice grada
Kategorija
Mali grad
Regija
Jadranska Hrvatska

Proračun

2015. godina 58.188.469,25
2014. godina 51.221.574,00

Zanimljivosti iz proračuna

Predškolski odgoj 1.400.000,00
Poticanje razvoja gospodarstva 645.930,00
Socijalna zaštita 330.500,00
Razvojni programi 33.175.254,25

Gradsko vijeće

1. IVAN ANIĆ  ( HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti )

2. ROSANDA BILOVIĆ, prof., potpredsjednica ( HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti )

3. SANDRO BIONDIĆ, dipl. iur. ( Kandidacijska lista grupe birača )

4. TOMISLAV BIONDIĆ, mag. ing. aedif. ( HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti )

5. KREŠIMIR BLAŽEVIĆ, dipl.ing. ( HNS Liberalni demokrati,  SDP, HSLS )

6. MARTINA VURUŠIĆ KATALINIĆ, mag. ing. mech.  ( HNS Liberalni demokrati,  SDP, HSLS )

7. doc. dr. sc. IGOR MEDVED, dr. med.  ( Kandidacijska lista grupe birača )

8. IVICA NEKIĆ, ing. inf. ( HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti )

9.  DENIS OPALA, dipl. ing. građ.  ( Kandidacijska lista grupe birača )

10. MARKO PRPIĆ, ing. građ.  ( HBS )

11. MARIN RONČEVIĆ, oec.  ( HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti )

12. GORDANA SAMARŽIJA   ( HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti )

13. IVAN TOMLJANOVIĆ, potpredsjednik  ( HBS )

14. ŽELJKO TOMLJANOVIĆ, predsjednik  ( HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti )

15. LAURA TURKALJ, prof. ( HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti  )