Tomislav Klarić

Tomislav Klarić dugogodišnji je gradonačelnik Bakra

Tomislav Klarić rođen je 31. ožujka 1964. godine u Rijeci. Osnovnu školu završava u Hreljinu, zatim Medicinsku školu u Rijeci, a godine 1985. završava i Prometnu školu u Zagrebu. Oženjen, otac dvoje djece. Do 2005. godine zaposlen je u Hrvatskim željeznicama, na radnom mjestu šefa kolodvora.

Član HDZ-a je od siječnja, 1990. godine te je jedan od osnivača stranke u Bakarskom kraju. Predsjednik je Gradskog odbora stranke, član Središnjeg odbora u Zagrebu kao i dopredsjednik Županijskog odbora za PGŽ. Učesnik je Domovinskog rata na Ličkom ratištu. U dva mandata predsjednik je Vijeća mjesnog odbora. Na izvanrednim izborima 2001. godine postaje podpredsjednik Gradskog vijeća Bakra, a 2004. godine preuzima dužnost Predsjednika Gradskog vijeća Grada Bakra.

Od redovitih višestranačkih izbora 2005. godine pa sve do raspuštanja Gradskog vijeća Grada Bakra, profesionalno obavlja dužnost gradonačelnika Grada Bakra, a po raspuštanju predstavničkog tijela 2006. godine, obnaša dužnost pomoćnika povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Grad Bakar. Nakon ponovljenih višestranačkih izbora 2006. godine te na redovnim lokalnim izborima 2009., 2013. i 2017. godine ponovno je u prvom krugu, izabran za gradonačelnika Grada Bakra.

Od 1. srpnja 2013. do 28. prosinca 2015. godine zastupnik je u Hrvatskom saboru za VII. izbornu jedinicu. Član je saborskih Odbora za: Europske poslove, Zaštitu okoliša, Pomorstvo, promet i infrastrukturu te stranačkog odbora za Nacionalnu politiku i unutrašnje poslove kao i Odbora za Lokalnu upravu i samoupravu.

Bakar

Opći podaci

Broj stanovnika
8279
Površina [km2]
125,60
Broj gradskih naselja
9
Županija
Primorsko-goranska
Poštanski broj
51222
Autooznaka
RI
Službene stranice grada
Kategorija
Mali grad
Regija
Jadranska Hrvatska

Proračun

2016. godina 62.268.000,00
2015. godina 50.656.000,00

Zanimljivosti iz proračuna

Dječji vrtić 4.480.000,00
Promicanje razvoja poduzetništva 110.000,00
Promicanje turističkog razvoja 140.000,00
Zdravstvo i socijalna zaštita 3.198.000,00

Gradsko vijeće

 • Dubravko Beretin - HDZ
 • Alen Hoić - HDZ
 • Tamara Kojić – SDP
 • Kristina Podnar - HDZ
 • Juraj Malnar - Grupa birača - potpredsjednik
 • Mario Mavrić - HDZ
 • Milan Rončević - HDZ - predsjednik
 • Saša Pavešić - HDZ
 • Bruno Sirotić - HDZ - potpredsjednik
 • Elis Jakovčić - SDP
 • Maja Šepac Rožić – HDZ
 • Marino Baričević – HDZ
 • Jasna Granić Ranić - HSU
 • Zlatko Vukelić – HDZ
 • Ljubomir Vladislović – Grupa birača