Đakovo: 602 tisuće kuna za edukaciju građana o održivom gospodarenju otpadom

U Gradu Đakovu provodi se novi EU projekt naziva „O okolišu ne dvoji – otpad odvoji“, u kojem će se educirati i informirati svi stanovnici s područja grada Đakova o održivom gospodarenju otpadom, o sprječavanju nastanka otpada, odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta.

Cilj projekta je izgraditi svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, čime će se smanjiti količina otpada odloženog na odlagalište kroz provođenje 11 aktivnosti (letci, vodiči, plakati, radijske emisije, izrada mrežne stranice, tribine, edukativne slikovnice, natjecanje u školama, obilježavanje datuma vezanih za zaštitu okoliša, radijske reklame i banneri za Internet portale).

Projektom će se educirati 27.745 građana (DZS, 2011) o održivom gospodarenju otpadom. Rezultati će biti mjerljivi brojem podijeljenih materijala, popisom sudionika na radionicama i javnim tribinama, fotografijama, videozapisima, tonskim zapisima, odobrenim završnim izvješćem o provedbi projekta koje uključuje planirani broj izobrazno - informativnih aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta je 602 tisuće kuna, a 500 tisuća kuna sufinancira EU. Razdoblje provedbe projekta je od 10. kolovoza 2018. godine do dana završetka svih projektnih aktivnosti, a najkasnije 20 mjeseci, odnosno do 10. travnja 2020. godine. (Grad Đakovo)