Đurđevac: Jednoglasno usvojen povijesni proračun - težak je preko 100 mil kuna

Bivši i sadašnji gradonačelnik - Željko Lacković i Hrvoje Janči

Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno je usvojilo, kako je naglasio predsjednik Željko Lacković - povijesni proračun za 2018. godinu, težak preko 100   milijuna kuna.  Gradonačelnik Hrvoje Janči rekao je kako će to biti proračun realizacije investicija. – Ulazimo u veliki investicijski ciklus i proračun za 2018. iznosi 93,2 mil. kuna.

Prihodi od poslovanja planirani su u iznosu od 87,8 mil. kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 662.000,00 kuna, primici od financijske imovine iznosu od 261.000,00 kuna i višak iz prethodnih godina u iznosu od 4,6 mil. kuna dok su rashodi planirani u iznosu od 31,9 mil. kuna.

Planirani najznačajniji prihodi su kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna posebno želim istaknuti i planirane su u iznosu od 44,9 mil. kuna, a radi se o projektima koji su prijavljeni i projekti koju su pred prijavom ili su prošli administrativnu provjeru, a ima i potpisanih ugovora o izvođenju- rekao je gradonačelnik.

Prvi takav projekt je energetska obnova Osnovne škole i zgrade koju koriste učenici s teškoćama u razvoju i već je potpisan ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša. Zatim projekt unaprjeđenja uvjeta u osnovnom školstvu u Đurđevcu. Planiramo i 17 milijuna kuna vrijedan projekt prirodne baštine te se pola projekta planira realizirati u 2018. godini, a pola u 2019.

Tu je projekt izgradnje posjetiteljskog centra Đurđevački peski u zgradi bivšeg Prekršajnog suda i uređenje s poučnim stazama i izgradnja hostela za školu u prirodu u Boriku – rekao je gradonačelnik i dodao kako će se tri milijuna kuna utrošiti na kružne tokove, a sanirat će se mostovi i nerazvrstane ceste i uložiti sredstva u sustave odvodnje, poduzetničku zonu, komunalnu opremu, izgradnju sortirnice i kompostišta, uređenje Doma u Sirovoj Kataleni, sanjkališta u Svetoj Ani, izgradnju ceste i parkirališta kod ŠRC-a i uređenje gradskih cesta i nogostupa.

-Previdjeli smo i sufinanciranje Tima 2 za Đurđevca i okolne općine, a za 2019. i 2020. godinu napravljene su projekcije koje će nastaviti rast proračuna i investiranja u značajne projekte, najavio je gradonačelnik.

Stav Ministarstva zdravstva i ministra Kujundžića dati udio Tima 2 uz dodatni angažman Županije govori da ćemo biti u potpunosti pokriveni Timom 2 u Koprivničko-križevačkoj županiji- rekao je Lacković. Rekao je i kako je sa županijom usuglašen model sufinanciranja Tima 2 na način da Đurđevac i okolne općine osiguraju 250.000,00 kuna.

Od 2012. do 2016. došli smo na tri puta veći proračun, a 2014. su nam rekli da je proračun od 45 milijuna nerealan i da ga nije moguće izvršiti – zaključio je Lacković.

Proračun za 2018. planiran je u iznosu od 93,2 mil. kuna, a s ostalim investicijama koje idu preko gradskih tvrtki, kao što je projekt Poduzetničkog inkubatora koji iznosi 1o,8 mil. kuna i projekta gdje su prijavitelji Hrvatske ceste kao što je kružni tok na D2 cesti i postavljanje javne rasvjete kod nadvožnjaka u ukupnom iznosu 5 mil. kuna, prelazi 100 mil. kuna. Ovo je povijesni proračun Grada- zaključio je Lacković.

Proračun za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu usvojen je jednoglasno kao i 30 ostalih točaka dnevnog reda. (Grad Đurđevac)