Belišće: 260 tisuća kuna za financiranje projekata udruga

Grad Belišće na svojoj je službenoj web stranici objavio Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna za 2019. godinu, za što će se izdvojiti iznos od 260 tisuća kuna.

„Grad Belišće poziva udruge koje su programski usmjerene na provođenje projekata od interesa za opće dobro, a djeluju na području grada Belišća i čije aktivnosti pridonose zadovoljenu javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Belišća da podnesu prijavu za ostvarivanje financijske podrške projektima Grada Belišća u 2019. godini“, poručili su.

Grad će financirati udruge koje će provoditi projekte u području kulture, tehničke kulture i informatike, zdravstvene i socijalno-humanitarne zaštite, zaštite ljudskih prava i sloboda, djece i mladih, očuvanja okoliša i promicanje vrijednosti Domovinskog rata.

Za udruge građana je predviđen iznos od 185 tisuća kuna, dok je 75 tisuća kuna predviđeno za udruge proistekle iz Domovinskog rata.

Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom projektu je od 1.000 kuna do najviše 35.000 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 44  projekta.

Svi zainteresirani svoje prijave mogu dostaviti do 22. veljače na adresu Grada Belišća. (gradonačelnik.hr/J.L.)