Besplatna edukacija za poduzetnike u Poreču

Grad Poreč-Parenzo u okviru svog plana održavanja niza edukacija i manifestacija za poduzetnike organizira edukaciju na temu „Od poslovne ideje do osnivanja vlastitog start-up poduzeća“ koja će se održati u četvrtak, 17. studenog 2016. od 11,00 do 14,30 sati u prostorima Poduzetničkog inkubatora u Žbandaju na adresi Žbandaj 34a. Za sudjelovanje u edukaciji se pozivaju sve osobe s područja Poreča koje imaju poslovnu ideju i razmišljanju o osnivanju vlastitog start-up poduzeća, kao i druge zainteresirane osobe.

S glavnom temom edukacije: Od poslovne ideje do osnivanja vlastitog start-up poduzeća, sudionici će naučiti koje su faze poduzetničkog procesa te kako se postaje poduzetnik, naučit će koje su osnovne karakteristike poduzetništva te kako se od poslovne ideje dolazi do osnivanja vlastitog start-up poduzeća.

Sadržaj edukacije čine poslovne ideje i poduzetništvo - kako pokrenuti vlastiti biznis - faze poduzetničkog procesa - poduzetnički proces - najčešće greške poduzetnika početnika - što očekuju investitori u start-up poduzeća - poduzetnik i poslovni plan - pitanja i odgovori, te ponavljanje naučenog

Edukaciju će voditi mr. sc. Zrinski Pelajić, istaknuti regionalni business i management konzultant koji posjeduje bogato iskustvo rada u privatnom i javnom sektoru te sektoru pružanja poslovnih usluga. Radio je kao međunarodni konzultant za OECD, UNCTAD, USAID, GiZ, SEE Network. Već više od osam godina uspješno vodi vlastitu konzultantsku tvrtku „Illyricum savjetovanje“ d.o.o. koja se bavi savjetovanjem klijenata na područjima operativnog i financijskog restrukturiranja poduzeća, strateškog managementa i strateškog planiranja, spajanja i preuzimanja, due diligence-a, supply/value chain managementa i sl. Tvrtka se bavi i izradom investicijskih studija i poslovnih planova, feasibility studija i CBA analiza, a izuzetno važan segment aktivnosti se treninzi koji se prilagođavaju krajnjim korisnicima (soft skills - komunikacijske, pregovaračke, prodajne vještine, upravljanje projektima, JPP i projektno financiranje, upravljanje osobnim financijama i ulaganja). Poseban segment poslovanja tvrtke su specijalizirani treninzi za banke i ostale financijske institucije iz područja retail, corporate i privatnog bankarstva. Zrinski Pelajić autor je brojnih stručnih članaka i rasprava tematski vezanih za područje razvoja menadžerskih vještina, konkurentnosti, strategije poduzeća i strateškog upravljanja, upravljanja ljudskim resursima, koncepta razvoja klastera, financijskih tržišta i financijskih instrumenata, investicijskih fondova, mirovinske reforme, javno privatnog partnerstva i projektnog financiranja te je predavač na mnogobrojnim stručnim skupovima. Nositelj je brojnih međunarodno priznatih certifikata iz područja upravljanja projektima, upravljanja rizicima, upravljanja poslovnim informacijama, razvoja menadžerskih vještina, ocjene investicijskih projekata, tržišta kapitala, projektnog financiranja itd. Magistrirao je na financiranju start-up poduzeća fondovima rizičnog kapitala, a osmislio je i razvio koncept zatvorenih investicijskih fondova za nekretnine u RH.

Informativni dan besplatan je za sve sudionike, a prijava je obavezna zbog ograničenog broja sudionika. Mole se zainteresirani da prijavu izvrše na broj telefona 052/634-304 ili da ispunjeni prijavni obrazac koji je dostupan na www.porec.hr pošalju na e-mail: morena.micetic-fabic@porec.hr do popunjenja broja sudionika odnosno najkasnije do utorka, 15. studenoga 2016. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem navedenog kontakt broja i e-mail adrese. (Grad Poreč)