Bjelovar: Gradska uprava na edukaciji za digitalno poslovanje

U sklopu projekta digitalizacije, djelatnici Grada Bjelovara ovih dana prolaze obuku. Među njima je i gradonačelnik Dario Hrebak koji je danas prisustvovao obuci za modul Uredsko poslovanje. Predvanja je održala tvrtka Libusoft Cicom, jedna od dvije renomirane tvrtke koje provode digitalizaciju Gradske uprave. Jedan je to od koraka kojim se Grad Bjelovar približava ostvarenju digitalnoga poslovanja čime će postati prvi potpuno digitalizirani Grad u Hrvatskoj.

Projekt digitalizacije vrijedan je oko milijun kuna, a zahvaljujući njemu od iduće godine u Gradu Bjelovaru će se svi procesi – njih stotinjak, odvijati bez papira, elektronski. Na taj način će se ostvariti uštede u poslovanju, transparentnost gradskih procesa u trošenju novca, brži procesi unutar Gradske uprave, ali i brže rješavanje poslova s građanima. Očekuje se da će se digitalizacijom upravo učinkovitost u radu službenika povećati za 30% te, dakako, smanjiti troškovi. (gradonačelnik.hr)