Bjelovar: U petak odluka o smanjenju prireza za 3 posto

Kao što je gradonačelnik Dario Hrebak u siječnju i najavio, Gradsko vijeće Grada Bjelovara u petak će na svojoj sjednici glasati o smanjenju stope prireza sa 12 na 9 posto. Ovo je prvi put nakon 18 godina da se mijenja stopa prireza koji je uveden 2001. godine kako bi se prikupio novac za gradnju gradskog bazena, a Hrebak najavljuje kako mu je cilj do kraja mandata potpuno ukinuti prirez u Bjelovaru.

Iako je smanjenje od tri posto za same građane još uvijek samo simbolične prirode, odricanjem četvrtine prihoda od prireza Grad Bjelovar na godišnjoj će razini ostati bez oko 2,5 milijuna kuna u proračunu. Planiraju ga nadomjestiti prihodom od fiskalnog izravnavanja za kojeg u gradskoj upravi procjenjuju da će u ovoj godini i znositi više od 1,7 milijuna kuna, kao i daljnjim porastom prihoda od redovnog poreza na dohodak na čiji rast računaju s obzirom na nova zapošljavanja na području Grada Bjelovara. U protekloj godini broj zaposlenih narastao je za oko 700, a u gradskoj upravi računaju na nastavak pozitivnih trendova i daljnji rast zapošljavanja pa tako i prihoda od poreza na dohodak. Inače, u prošloj je godini prihod od prireza iznosio 10,02 milijuna kuna.

Odluka o izmjeni stope prireza prošla je i jednomjesečno javno savjetovanje, te je na nju stigao samo jedan prijedlog, i to da se prirez potpuno ukine, a proraččunski gubitak kompenzira sredstvima namijenjenim za gradnju novog nogometnog stadiona što je odbijeno jer se stadion planira graditi kreditnim sredstvima, pa se na taj način sredstva ne mogu kompenzirati. (gradonačelnik.hr/M.P.D.)