Buzet: Projektima Doma za starije do veće kvalitete života starijih osoba

U buzetskom Domu za  starije osobe  trenutno se provode tri projekta. Projekt „Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe Buzet 2016.“provodi se od travnja 2016. do ožujka  2017. godine. Na natječaju Ministarstva socijalne politike i mladih osigurana je potpora u iznosu od 50.000,00 kn, a sufinanciranje su osigurali  partneri Grad Buzet i Općina Lanišće. Projektom se provodi niz organiziranih dnevnih aktivnosti za osobe starije od 60 godina  s područja  Grada Buzeta i Općine Lanišće, a s naglaskom na dostupnost istih  većem broju građana (tjedno se provode i  na području MO Vrh i Roč). Zapošljavanjem stručne suradnice-fizioterapeutkinje  omogućen je i veći broj organiziranih aktivnosti,  pa ih  trenutno koristi  130 osoba s područja provedbe. Voditeljica projekta je Goranka Črnac.

 Projekt „Doma je najljepše „-izvaninstitucionalna skrb za starije osobe Buzet  provodi se od srpnja  do prosinca 2016. godine. Istarska županija ga je poduprla sa  100.000,00 kn, a partneri su Grad Buzet i Općina Lanišće. Projektom se nastoji održati dosadašnja razina usluge pomoći u kući i organiziranih dnevnih aktivnosti. Korisnicima se pružaju usluge organiziranja prehrane, obavljanja kućanskih poslova, održavanja osobne higijene, prijevoza, psihosocijalne  podrške korisniku te  zadovoljavanja  drugih svakodnevnih potreba. Zapošljavanjem gerontodomaćice omogućilo se kontinuirano pružanje usluga korisnicima  kroz godinu (zamjene ostalih djelatnika tima, kao i veći broj pravovremenih usluga u slučaju iznenadne potrebe), a zapošljavanjem stručne suradnice osigurana je veća kvaliteta organiziranih dnevnih aktivnosti. Voditeljica projekta je Sanja Rupena.

Projektu  „MI SMO UZ VAS“ odobrena je potpora Istarske županije od 45.000,00 kn. Njime će se od srpnja do prosinca 2016. godine provesti niz aktivnosti iz područja palijativne skrbi sa ciljem poboljšanja kvalitete života bolesnika i obitelji. Aktivnosti projekta su edukativne (predavanja i radionice za djelatnike, volontere, korisnike institucionalne i iznvaninstucionalne skrbi Doma), psihološka podrška oboljelima i obiteljima te duhovna potpora, a u izvođenje je osim djelatnika Doma uključen niz vanjskih stručnih suradnika (članovi županijskog palijativnog tima i stručni suradnici Doma). Voditeljica projekta je Slađana Lučić.

Od listopada  se počelo s provođenjem  projekta  „Naputak za eko kutak“ kojem je Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva odobrila 15.000,00 kn za niz ekološko kreativnih aktivnosti za korisnike Doma i polaznike Osnovne škole a u koje će biti uključeni i ostali članovi zajednice.

Osim projekata  u kojima je prijavitelj, Dom je u 2016. godini  sudjelovao u provedbi aktivnosti još dva projekta. Projekt “Punti“ je MO Buzet prijavio na natječaj Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, a provoditelj mu je bio Poludnevni boravak Buzet (radionice savladavanja osnova ručnih radova za osobe s intelektualnim poteškoćama). „Život pun mogućnosti“ je projekt Centra za inkluziju i podršku u zajednici i partnera, a  kroz njega  su korisnici Poludnevnog boravka Buzet  sudjelovali  u volonterskim aktivnostima u Domu. (Grad BUzet)