Čakovec: Besplatna prehrana za učenike slabijeg imovinskog stanja

Grad Čakovec je i za ovu školsku godinu prijavio projekt na otvoreni poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017.-2018.)“, u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. Ukupna prijavljena vrijednost projekta bila je 476.411,84 kune, a u srijedu je zaprimljena Odluka o financiranju.

Projekt pod nazivom „Školski obrok za sve“ prijavio je Grad Čakovec kao korisnik odnosno nositelj projekta, a kao partneri su uključene osnovne škole s gradskog područja, I. i III. osnovna škola Čakovec te osnovne škole Kuršanec i Ivanovec. Čakovečki projekt ocijenjen je sa maksimalnih 20 bodova, a prijavljeni iznos u cijelosti će se financirati iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Projekt se inače provodi od početka školske godine, a njime se osigurava školski obrok za djecu iz socijalno ugroženih obitelji koja su u riziku od siromaštva. Ove školske godine obuhvaćeno je ukupno 466 djece i to: 110 djece iz I. osnovne škole, 29 djece iz III. osnovne škole, 27 djece iz Osnovne škole Ivanovec te 300 djece iz Osnovne škole Kuršanec. Broj djece utvrđen je prema unaprijed zadanim kriterijima koji su dogovoreni u suradnji sa školama.

Provedbom projekta osigurat će se redovit i zdrav obrok za svako dijete u osnovnoj školi, doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti djece iz socijalno osjetljivih skupina, potaknut će se aktivno i zdravo odrastanje sve djece u osnovnoškolskom obrazovanju, a također će se kroz provedbu projekta, senzibilizirati lokalna javnost i zajednica o potrebama djece koja su u riziku od siromaštva.

Provedba projektne aktivnosti podjele hrane u školama odvijati će se bez diskriminacije te će se u potpunosti poštovati dostojanstvo i anonimnost najpotrebitije djece.

Provedba ovog projekta nastavak je prošlogodišnjeg „Omogućimo užinu potrebitoj djeci“, vrijednog 400.000,00 kn, kojim je tijekom školske godine 2016./2017. besplatna užina osigurana za 377 učenika osnovnih škola.

(Čakovec.hr)