Čakovec jedan od pozitivnih primjera na konferenciji o zaštiti ljudskih prava i prava manjina u Tirani

Prošli je tjedan u glavnom gradu Albanije, Tirani održana Završna regionalna konferencija projekta „Zaštita ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u jugoistočnoj Europi“. Grad Čakovec, koji već niz godina uspješno provodi projekte vezane uz poboljšanje uvjeta života, životnih šansi i integracije romske nacionalne manjine, predstavio se projektom „Romona“.

Konferenciju, koja se u Tirani održavala od 15. do 17. studenog, organiziralo je Vijeće Europe, a na njoj su Grad Čakovec predstavljali  gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač i pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove Grada Čakovca David Vugrinec.       Predstavljeni su primjeri dobre prakse financirani tzv. malim GRANT-ovima u nekoliko zemalja jugoistočne Europe, a koji su imali konkretne rezultate u poboljšanju situacije na terenu. Konkretno, projekt „Romona“, koji se provodio tijekom protekle godine, za cilj je imao unaprjeđenje profesionalnih vještina pripadnica romske nacionalne manjine. Među ostalim, preko stotinu stanovnika naselja Kuršanec Lug prošlo je edukacije vezane uz ljudska prava i prava žena, zdravu prehranu, zdravlje, brige o djeci i poduzetništvo. Osnovana je Udruga „Romona“, u kojoj su 4 Romkinje osposobljene za rad i zaposlene, što je najveći uspjeh tog projekta.

To je i glavni razlog što je Grad Čakovec odabran kao primjer uspješne provedbe projekta, gdje je on imao direktni i mjerljivi učinak na poboljšanje uvjeta života, ali i stjecanje radnih i poduzetničkih vještina pripadnica romske nacionalne manjine, koje ih čine konkurentnijima na tržištu rada.

Zaključak Završne regionalne konferencije je da se ovakvi uspješni projekti, koji ne stoje mnogo, preslikaju na sve sredine, uvažavajući specifičnosti i različitosti. Također, iskustva u provedbi iskoristiti će se i prilikom raspisivanja novih natječaja za potporu projekata i programa vezanih uz nacionalne manjine, ali i za preporuke zakonodavnim tijelima u kom smjeru treba mijenjati zakone. (Grad Čakovec)