Čakovec: Osigurana sredstva za 44 pomoćnika u nastavi

U čakovečkoj Gradskoj vijećnici u srijedu je održana završna konferencija projekta „Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnim školama Grada Čakovca – III“.  Provođen je tijekom prošle školske godine, a u sklopu njega zaposleno je 44 pomagača za 50 djece, polaznika čakovečkoj škola.

Prema riječima gradonačelnika Grada Čakovca Stjepana Kovača, projekt koji se provodio tijekom prošle školske godine, ukupno je vrijedio  2.119.680,00 kuna, a 85 sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“  Zajedno s pomoćnicima koji su osigurale udruge civilnog društva i direktno Grad Čakovec, praktički sva djeca s rješenjem, imala su pomoćnika u nastavi, tako će biti i ubuduće. „Za zadovoljstvom mogu reći da je čakovečki projekt dobio maksimalni broj bodova te da su za naredne četiri godine osigurani pomagači za 50 učenika s teškoćama.“, rekao je gradonačelnik, zahvalivši se svima koji sudjeluju u ovom projektu.

Direktorica Razvojne agencije Grada Čakovca – ČAKRE d.o.o. Damira Vresk, istaknula je da je Grad Čakovec kao korisnik u suradnji s projektnim partnerima, čakovečkim školama i razvojnom agencijom još jednom uspješno projekt priveo kraju. Ostvareni su glavni ciljevi a to su bili stvaranje preduvjeta za uključivanje učenika s teškoćama u osnovnoškolske ustanove Grada Čakovca, zapošljavanje educiranih osoba, te osvješćivanje i senzibiliziranje šire lokalne zajednice o važnosti uključivanja učenika s teškoćama u redovite osnovne škole što je temelj za ostvarenje društva jednakih mogućnosti za sve.

U okviru provedbe projekta zaposleno je 44 osoba kao pomoćnik u nastavi za 50 učenika koji imaju rješenje Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji o školovanju uz pomoćnika (u I. OŠ 9 pomoćnika, u II. OŠ 4 pomoćnika, u III. OŠ 4 pomoćnika, COO 9 pomoćnika, OŠ Ivanovec  5 pomoćnika i OŠ Kuršanec  13 pomoćnika). Uz troškove plaća realizirani su: trošak programa za uvođenje pomoćnika u rad (20 sati), troškovi promocije i promidžbe,  kreativno-integrativnih radionica. Treba napomenuti i da je u ove protekle tri školske godine sredstvima ESF i Grada Čakovca, osigurano je ukupno 143 pomoćnika za 152 učenika s teškoćama u OŠ Grada Čakovca.

Ugovori za sljedeću četiri godine, odnosno za projekt „Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u OŠ Grada Čakovca – IV“, potpisat će se u petak, 1. rujna. Projekt traje do školske godine 2020./2021., a ukupna vrijednost je 8.154.324,00 kn odnosno 2.038.581,00 kn za 2017./2018. šk. godine. Bespovratna sredstva ESF-a iznose 6.931.175,40 kuna. Tim Ugovorom, osigurana su sredstva za provedbu kroz 4 godine, dok će se svake nove školske godine vršiti provjera dokumentacije učenika s teškoćama za koje se planira uključivanje u projekt, te će se sukladno broju učenika zapošljavati njihovi pomoćnici. (Grad Čakovec)