Čakovec: Sufinanciranje projekta integracije djece s teškoćama u razvoju

Na trećem Gradonačelnikovom kolegiju održanom 13. prosinca 2017. godine odlučeno je kako će grad Čakovec u 2018. godini sufinancirati projekt integracije djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove. Projekt provodi Savez udruga za uključivanje djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju u odgojnoobrazovni sustav Međimurske županije „Prvi korak“.

Sufinanciranjem će se iz proračuna Grada Čakovca podmiriti 50 % troškova spomenutog projekta, dok će preostalih 50 % sufinancirati Međimurska županija sukladno Ugovoru koji će potpisati sa Savezom. Spomenuti će se troškovi sufinancirati tijekom 2018. godine za djecu koja pohađaju predškolske ustanove, a imaju prebivalište na području Grada Čakovca.

Sredstva za sufinanciranje navedenog projekta u iznosu od 120.000,00 kuna osigurana su u Proračunu Grada Čakovca za 2018. godinu.