Čazma: Gradska knjižnica dobila 3D printer u sklopu projekta 'Digitalni građanin'

Gradsku knjižnicu Grada Čazme dobila je 3D printer koji je dodijeljen u sklopu projekta Digitalni građanin Instituta za razvoj i inovativnost mladih (IRIM).

Digitalni građanin je projekt IRIM-a kojim je 170 knjižnica u regiji opremljeno edukacijskom tehnologijom (micro:bitovi, dodaci za micro:bit) kako bi se transformirale u digitalne inovacijske i obrazovne centre lokalnih zajednica.

Knjižnice redovito koriste donirane micro:bitove i setove dodataka, a intenzivno se provode i besplatne radionice za građanstvo te knjižnice omogućuju i posuđivanje opreme.

Nakon što knjižničari završe edukaciju, oprema će biti dostupna za korištenje zainteresiranim građanima. (Grad Čazma)