Cres: 84 tisuće kuna potpora poljoprivrednicima

Gradonačelnik Kristijan Jurjako potpisao je danas ugovore o dodjeli potpora poljoprivrednicima u ukupnom iznosu od gotovo 84.000 kn. Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Cresa za razdoblje od 2018. do 2020. ove je godine iskoristilo 36 poljoprivrednih proizvođača koji su podnijeli 41 zahtjev. Budući da je proračunom za 2018. godinu za Program bilo predviđeno 40.000 kn, nedavno prihvaćenim rebalansom stavka je povećana kako bi se moglo udovoljiti svim zahtjevima creskih poljoprivrednika.
Mjere za koje se traže potpore su kupnja poljoprivredne mehanizacije i opreme, ograđivanje nasada za zaštitu od divljači, nabava sadnog materijala, navodnjavanje poljoprivrednih površina i razvoj ovčarstva, a novost u ovom Programu je mjera „razvoj pčelarstva“. (Grad Cres)