Cres: Novi sustav gospodarenja otpadom vrijedan 24 milijuna kuna

Cresani će uskoro u svojim novčanicima trebati napraviti mjesta za još jednu karticu – uz kreditne i debitne, ili one trgovačkih lanaca, uskoro će dobiti i kartice za otvaranje spremnika za mješoviti otpad. Nakon pomne analize raznih sustava cresko-lošinjsko komunalno društvo odlučilo se na postavljanje spremnika s otpadomjerima koji bilježe koliko je koje kućanstvo točno proizvelo otpada. Na taj način će se provesti zakonska odredba po kojoj „onečistač plaća“, tj. račun će ubuduće ovisiti o količini proizvedenoj otpada, donosi Novi List.

- Nijedan sustav nije idealan, ali ovaj najbolje odgovara ovom području, prilagođen je našim uvjetima i po tome je jedinstven. Uzeli smo u obzir sve specifičnosti Cresa kao turističkog mjesta. Kao i kod drugih usluga sustav je trebalo dimenzionirati prema vršnom opterećenju, tj. prema potrebama na vrhuncu sezone kad u Cresu ima najviše ljudi, uzelo se u obzir činjenicu da mnogi vikendaši u Cresu borave samo krajem tjedna, da se područje Grada Cresa rasprostire na velikom prostoru s puno manjih naselja, te da se u staru gradsku jezgru ne može ući s posebnim vozilima za odvoz otpada, objasnio je Neven Kruljac, član uprave „Komunalnih usluga Cres-Lošinj“.

U posljednje vrijeme u medijima se puno govori o tome koliko je Hrvatska spremna ispuniti rokove postavljene europskim direktivama, pretočene u hrvatske propise. Jedan od rokova prošao je 1. veljače do kad su jedinice lokalne samouprave trebale donijeti odluke o načinu gospodarenja otpada na svom području. Grad Cres učinio je to na vrijeme – bez puno rasprave Gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se regulira način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području otoka. Cilj odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava prikupljanja komunalnog otpada u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, održivog gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Vijećnike je najviše zanimalo kako će se novi sustav odraziti na cijenu odvoza koju građani plaćaju. Kruljac je objasnio da će se nova cijena sastojati od dva dijela, fiksnog otprilike u visini iznosa kojeg kućanstva i sad plaćaju te varijabilnog koji će ovisiti o tome koliko se mješovitog komunalnog otpada stvarno proizvelo.

- Prosječna četveročlana obitelj mjesečno proizvede 120 kg otpada i to će plaćati 60 kn, no ako se potrudi razvrstavati otpad, taj trošak može smanjiti na četvrtinu, slikovito je objasnio Kruljac.

Dakle, što više odvoje papira, plastike, stakla, lima i drugih reciklabilnih materijala i ubace ih u za njih namijenjene spremnike plave, žute i sive boje (koji i dalje ostaju svima dostupni) ostat će manje miješanog otpada koji će se u smeđe spremnike ubacivati u posebnim vrećicama, pomoću otpadomjera, a čije će se odlaganje naplaćivati.

- Čim započnemo s postavljanjem otpadomjera korisnici će svoj kućni otpad ubacivati pomoću kartice, no naplata će se vršiti po starom dok se svi ne naviknu na novi sustav i dok ne testiramo softver. Svako kućanstvo dobit će dvije kartice, a iznajmljivači još po jednu za svaki apartman. Pomoću te kartice svatko svoj otpad može ubaciti u bilo koji spremnik u gradu, ne nužno najbliži, već može ubaciti i u onaj koji je korisniku na putu do posla, primjerice. Pokušali smo korisnicima što više pojednostaviti upotrebu kartica, ali su odlukom određene i kaznene odredbe za one koji ih budu uporno kršili. Zbog toga su svi „zeleni otoci“ pokriveni video nadzorom kako bi se moglo utvrditi tko spremnike ne koristi na propisani način, objašnjava Kruljac.

Za razliku od velikog broja jedinica lokalne samouprave koje tek trebaju krenuti u nabavku spremnika i posebnih kamiona, prilagoditi svoja odlagališta i graditi suvremene pretovarne stanice i reciklažna dvorišta, Cres spada u manji dio onih koji su na tom polju već podosta učinili.

- Zakonske rokove dočekali smo spremni. Prvi u županiji izgradili smo pretovarnu stanicu na prostoru bivšeg odlagališta otpada Pržić, postavili smo polupodzemne spremnike na većini od predviđene 32 lokacije, a ovih dana na njih počinje ugradnja otpadomjera. Kupili smo posebne kamione za pražnjenje spremnika, a dobivena je građevinska dozvola za izgradnju reciklažnog dvorišta što bi se trebalo dogoditi ove godine. Treba javno pohvaliti aktivnosti našeg komunalnog društva koje se još jednom pokazalo kako i na razini Hrvatske prednjači u uvođenju novih tehnologija u sustav gospodarenja otpadom. Zakonska je obveza da novi sustav uvedemo do 1. studenog, no mogu reći da će Cres za njega biti potpuno spreman do ljeta, rekao je gradonačelnik Jurjako.

Još početkom srpnja 2013. godine tvrtka „Komunalne usluge Cres-Lošinj“ započela je uspostavu novog sustava gospodarenja otpadom i privikavanje stanovništva na odvojeno prikupljanje. Prošle godine proradila je pretovarna stanica „Pržić“ te se ostatni komunalni otpad, nakon selekcije svih iskoristivih frakcija otpada, odvozi u regionalni centar „Marišćina“.  Mobilno reciklažno svorište postavljeno je u Martinšćici, na nekoliko mjesta nalaze se posebni spremnici za odlaganje tekstila, a kućanstvima koji su imali uvjete podijeljeni su vrtni komposteri. Kako bi se smanjio udio bio-otpada u miješanom komunalnom otpadu podijelit će se i posebni spremnici za kućno kompostiranje. Zahvaljujući svemu tome od 2015. do 2017. godine smanjena je količina miješanog komunalnog otpada na području Grada Cresa za polovicu, te je ostvaren cilj koji je zakonskim propisima određen za 2020. godinu. 

Predstoji pojačano educiranja građana o novom sustavu gospodarenja otpadom. Uskoro će uz račune dobiti i letke s uputama, a naljepnice s preciznim informacijama postavit će se na svim spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada.

Novim sustavom gospodarenja otpadom postići će se najveći mogući stupanj zaštite prirode jer na otoku više neće ostati ni najmanje količine smeća. Upravo je to poruka koju je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća poslao gradonačelnik Jurjako kad je rekao da se radi o bitnim odlukama koje treba donijeti zbog zakona, ali i zbog dobrobiti otoka.

Prema Planu gospodarenja otpadom, kojeg je donijelo cresko Gradsko vijeće, u predviđenu opremu, objekte i aktivnosti u razdoblju od 2017. do 2022. godine cresko-lošinjsko komunalno društvo uložit će gotovo 24 milijuna kuna.

Neobjektivna su očekivanja da će odvoz smeća pojeftiniti budući da ga komunalno društvo dalje prodaje. Cijene sekundarnih sirovina na tržištu su preniske, pa kad se uračunaju troškovi cijelog sustava, opreme, rada na sortiranju i transporta, oni su puno veći nego što se može dobiti otkupom sirovina. Neprocjenjiva je korist za otok u tome što se na njemu više ne zadržava otpad.

(Novi List)