Dabo: Zrće ne može u koncesiju prije donošenja Urbanističkog plana!

Gradonačelnik najavljuje i kako će Grad podnijeti zahtjev Visokom upravnom sudu u Zagrebu za ocjenu zakonitosti Odluke o koncesioniranju plaže Zrće te će podnijeti podnesak DORH-u o predmetnoj Odluci koja dovodi u zabludu potencijalne ponuđače

Gradonačelnik Novalje Ante Dabo oglasio je danas priopćenjem u kojem upozorava na problematičnu pravnu, ali i političku situaciju vezanu uz višegodišnje koncesioniranje plaže Zrće, odnosno Odluku o davanju u koncesiju ove paške atrakcije na 20 godina, koju je u prosincu prošle godine donijela Županijska skupština Ličko-senjske županije.

Dabo, naime, upozorava kako ta odluka nije smjela biti donešena, niti je provediva, te joj se Grad protivi dok god se ne donese Urbanistički plan uređenja turističke zone Zrće, što je temeljni dokument koji će dugoročno definirati odnose privatnog i javnog interesa te strateški važne zone i plaže za Grad Novalju.

Najavljuje i kako će Grad podnijeti zahtjev Visokom upravnom sudu u Zagrebu za ocjenu zakonitosti Odluke o koncesioniranju plaže Zrće te će podnijeti podnesak DORH-u o predmetnoj Odluci koja dovodi u zabludu potencijalne ponuđače. Naime, kako navodi, u Odluci se navodi kako 'budući koncesionar kao sastavni dio svoje ponude dostavlja Idejni projekt uređenja plaže Zrće i Uvjerenje Upravnog odjela za graditeljstvo... da je zahvat prikazan u idejnom projektu planiran dokumentima prostornog uređenja'. Citirana odredba navedena u dokumentaciji za koncesiju, jasno odražava svu kontradiktornost ove odluke jer prije donošenja UPU-a nije moguće izdavati nikakve uvjete ili uvjerenja o usklađenosti idejnog rješenja uređenja plaže Zrće sa prostornoplanskom dokumentacijom, upozorava Dabo.

Gradonačelnik poziva na javnu raspravu o ovoj vrlo važnoj temi 'o kojoj Grad Novalja još nije rekao svoju zadnju riječ'

Također, nastavlja, 'da se ovdje radi o potpuno isforsiranoj i neutemeljenoj Odluci Ličko-senjske županije govori nam i Studija opravdanosti davanja plaže Zrće u koncesiju, citiram: „Iz svega navedenog može se zaključiti da nema pravne sigurnosti pri pokretanju postupka davanja koncesije na plaži Zrće u svrhu gospodarskog korištenja izgrađenih objekata, te se stoga predlaže navesti u natječajnoj dokumentaciji da odabrani ponuditelj prihvaća potencijalni rizik nemogućnosti korištenja sagrađenih objekata na plaži Zrće te da neće potraživati od Županije kao Davatelja koncesije naknadu štete.'.
Početna koncesijska naknada u iznosu od 731.041,60 kuna godišnje koja uključuje fiksni i varijabilni dio, a dijeli se na tri dijela između države, županije i grada, ni u kom slučaju nije povećanje prihoda za grad jer s naslova koncesijskih odobrenja Grad na plaži Zrće uprihodi oko 500.000 kuna godišnje, navodi Dabo.
'Ova je Odluka o koncesioniranju plaže Zrće na 20 godina još jednom jasno pokazala svu političku prevrtljivost i kontradiktornost vodećih ljudi novaljskog HDZ-a i SDP-a koji su tijekom rasprave o ovoj spornoj Odluci na županijskoj skupštini branili stav županije i glasali za donošenje Odluke', zaključuje Dabo u svom priopćenju kojeg možete pročitati na stranicama Grada.
Sve one koji su, pak, na društvenim mrežama prije nekoliko mjeseci vrlo glasno branili stav da se pomorsko dobro ne smije davati u dugogodišnju koncesiju jer su tvrdili da to nije u interesu Grada Novalje, gradonačelnik poziva da se uključe u ovu svojevrsnu javnu raspravu na društvenim mrežama o ovoj vrlo važnoj temi o kojoj Grad Novalja još nije rekao svoju zadnju riječ.