Daruvar: Dovršena izgradnja reciklažnog dvorišta

U Velikoj vijećnici Gradske uprave Daruvar u petak je održana završna konferencija projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Daruvaru“, vrijednog 3.313.351,46 kuna kojeg sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. do 2020. Bespovratna sredstva iznose 2.816.348,73 kuna, odnosno 85 % ukupne vrijednosti projekta.

Za dio vlastitog učešća Grad Daruvar ostvario je dodatnih 70% sufinanciranja od strane Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata što iznosi 347.901,91 kuna. Izgradnjom i opremanjem funkcionalnog reciklažnog dvorišta Grad Daruvar omogućio je uvjete za odvojeno odlaganje otpada te doprinio povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište „Cerik“. Upravljanje reciklažnim dvorištem povjereno je gradskom komunalnom poduzeću Darkom d.o.o., a građani će ovdje moći odlagati 48 vrste otpada potpuno besplatno.

Reciklažno dvorište smješteno je na lokaciji Josipa Kozarca u neposrednoj blizini gradskog komunalnog poduzeća Darkom d.o.o.. Na reciklažnom dvorištu zaposlene su dvije osobe koje rade u jednoj smjeni 6 dana u tjednu. Reciklažno dvorište započelo je s radom 1. travnja, a predsjednica Uprave Društva komunalnog poduzeća Darkom d.o.o. Ivana Djedović na završnoj konferenciji istaknula je da je u prvih mjesec dana rada reciklažnog dvorišta odaziv građana izuzetno dobar.

Također, izgradnjom reciklažnog dvorišta te informativno-obrazovnim aktivnostima Daruvar je potankuo građane na odvojeno odlaganje otpada i ukazivanje na potrebu smanjivanja količine otpada. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. (Grad Daruvar)