Daruvar: Održane besplatne edukacije za poduzetnice

U četvrtak je, u Depadansa Arcadia, održana besplatna edukacija za žene poduzetnice u marketingu, prodaji i socijalnim vještinama kao pomoć pri dodatnom razvijanju svog poduzetničkog pothvata.

Projekt naziva „Ženska perspektiva“ namijenjen je ženama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, različitim oblicima agroturizma, izradom rukotvorina te tradicionalnih suvenira i proizvoda korištenih u domaćinstvu, nastojeći na taj način očuvati hrvatsku gastronomsku tradiciju te povijesnu i kulturnu baštinu.

Današnja edukacija održana je na temu Strategija poslovanja za Žene poduzetnice na članice projekta, budući projekt pruža edukaciju i trening na primjerima poslovnih pothvata poduzetnica sudionica projekta. (Grad Daruvar)