Daruvar: Otvoreno Reciklažno dvorište vrijedno 3,3 milijuna kuna

U ponedjeljak je s radom počelo Reciklažno dvorište u Gradu Daruvaru čija je svrha povećati stopu odvojeno prikuplejnog komunalnog otpada i smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalištu Cerik. Većina komunalnog otpada s područja Grada Daruvara, naime, završava na Ceriku, a samo manja količina je prikupljena odvojeno i predana ovlaštenim sakupljačima.

Građani će u dvorište, šest dana u tjednu, moći donositi i odlagati posebne vrste otpada iz kućanstva poput kartona i papira, plastične, metalne i staklene ambalaže, folije, baterije, lijekove i dr.

Gradnja Reciklažnog dvorišta sufinancirana je EU sredstvima, pa je od ukupne vrijednosti projekta 3,3 milijuna kuna Grad Daruvar ostvario 2,8 milijuna kuna iz Kohezijskog fonda.

Nakon otvaranja Reciklažnog dvorišta, uslijedit će i mini kampanja kojom će se građane potaknuti na odvojeno odlaganje i smanjivanje količine otpada. (gradonačelnik.hr/M.P.D.)