Daruvar dobiva veteranski centar vrijedan skoro 100 milijuna kuna

U sklopu projekta „Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj“ u sjedištu Ministarstva hrvatskih branitelja, gradonačelnik Damir Lneniček jučer je potpisao sporazum o suradnji.

Ministarstvo hrvatskih branitelja razvilo je koncept veteranskih centara temeljem novoutvrđenih potreba hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Veteranski centri osmišljeni su kao centri razvoja u kojima će se provoditi individualizirani programi usmjereni na jačanje kapaciteta svakog korisnika kroz fizičku rehabilitaciju, sportske, rekreativne i edukativne aktivnosti s osnovnim ciljem očuvanja zdravlja i prevencije pogoršanja zdravstvenog statusa. Osmišljenim programima veteranskih centara poticat će se i aktivno sudjelovanje korisnika na tržištu rada i uključivanje u zadružno poduzetništvo i ostale oblike poduzetništva te stjecanje vještina kao što su upravljanje stresom, financijama, komunikacijske vještine i slično.

Veteranski centar u gradu Daruvaru, gradit će se od početka, ishođene su građevinske dozvole te je izrađena cjelokupna projektna dokumentacija. Površinom najveći objekt je centar u Daruvaru, koji će se prostirati na gotovo 9.100 kvadrata. Uz navedeno, u radu veteranskih centara predviđeno je uključivanje korisnika koji žive unutar 30 km udaljenosti od svakog pojedinog veteranskog centra u svojstvu korisnika usluge dnevnog boravka.

Do kraja 2019. godine Ministarstvo hrvatskih branitelja pokrenut će postupke nabave za izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje građevina za uspostavljanje veteranskog centra, a prvi veteranski centar za koji će biti proveden postupak javne nabave je u gradu Šibeniku.
Za veteranski centar u Daruvaru izrađen je troškovnik za dokumentaciju o nabavi. Procjena troškova građevinskih radova prema izvedbenim projektima iznose za Daruvar 96,6 milijuna kuna.

Sporazumom koji je jučer potpisanu, utvrđena su prava i obveze gradova i ministarstva pri uspostavi veteranskih centara. Gradovi osiguravaju priključenje centara na pristupne ceste i komunalnu infrastrukturu te pružaju podršku Ministarstvu u radu veteranskog centra uključenjem lokalnih dionika u provedbu psihosocijalnih programa i programa tjelesne rehabilitacije za korisnike. Ministarstvo je odgovorno za izvršavanje svih investitorskih poslova, ishođenje dozvola, ugovaranje izgradnje i osiguravanje stručnog nadzora. (Grad Daruvar)