Daruvar: Povećano proračunsko izdvajanje za studentske stipendije

Među gradovima koji su ove godine odlučili povećati sredstva za djecu i obrazovanje je i Grad Daruvar, koji je za 50 tisuća kuna povećao izdvajanja za stipendije – sa 200 na 250 tisuća. Grad Daruvar trenutno stipendira pet studenata, a s obzirom na povećanje izdvajanja, povećat će se i broj stipendista.

Uz to, povećana su i sredstva za školstvo, i to to za sufinanciranje produženog boravka, odnosno plaća učitelja, za što je u Proračunu osigurano 470 tisuća kuna.

Inače, otkako je dužnost gradonačelnika Daruvara preuzeo Damir Lneniček, naknade za bebe su udvostručene, sa 500 na 1.000 kuna, cijene vrtića su snižene za 20 posto, dok su sredstva za sufinanciranje udžbenika, bilježnica i školskog pribora povećana za čak 20 puta - sa dotadašnjih 10-20 tisuća na čak pola milijuna kuna, kako bi se roditeljima što više smanjili troškovi.(gradonačelnik.hr/M.P.D.)