Daruvaru odobreno 60 tisuća kuna za sufinanciranje ovogodišnjih događanja

19. lipnja 2019. godine na 3. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije donesena je Odluka o dodjeli potpora turističkim manifestacijama i događanjima u 2019. godini na temelju objavljenog Javnog poziva u svibnju 2019. godine.

Turističkoj zajednici Daruvar – Papuk je odobreno, kao suorganizatoru događanja, sufinanciranje tri događaja u 2019. godini i to: Rockabilly festival Two Days Rockabilly Plays u iznosu od 10.000 kuna, zatim za događaj Ždral Trail 2019. odobreno je 8.700 kuna i za Advent u Daruvaru je odobreno 11.300 kuna.
Gradu Daruvaru je odobreno sufinanciranje događaja Vinodar 2019. – Najzabavniji Festival Vina i 21. Međunarodna izložba vina i Sajam Tradicionalnih u iznosu od 30.000,00 kuna.

Podsjetimo, Turističkoj zajednici Daruvar – Papuk u svibnju 2019. godine Odlukom Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice odobrena je dodjela bespovratnih sredstava za dva projekta koja su kandidirana na Javni poziv Hrvatske turističke zajednice za dodjelu potpora turističkim zajednicama za programe / projekte na turistički nerazvijenim područjima u 2019. godini koji je bio otvoren do 25. veljače 2019. godine; za projekt Uredenje i opremanje izletista „Jezero“ odobreno je 39.500,00 kn i za projekt  „Urbani Daruvar – nekad i sad“ odobreno je 20.800,00 kuna bespovratnih sredstava.

Realizacijom navedenih projekata zasigurno će se doprinijeti povećanju kvalitete događaja koja su iznimno bitan segment turističke ponude, a isto tako uređenjem nove tematske staze i Izletišta „Jezero“ zasigurno će se doprinijeti i uređenju same destinacije i na taj način privući sve veći broj posjetitelja tijekom cijele godine i u vrijeme održavanja navedenih događanja, što je ujedno i cilj Turističke zajednice Daruvar – Papuk i Grada Daruvara. (Grad Daruvar)