Digitalizacija u Vrgorcu: Vijećnici dobili laptope i internet pakete

Gradski vijećnici u Gradu Vrgorcu, za razliku od većine kolega po drugim gradovima, za svoj rad primaju simboličnu naknadu od 1 kunu mjesečno, ali su zato među prvima u Hrvatskoj koji su se digitalizirali. Gradonačelnik Ante Pranić odlučio je naime investirati u digitalizaciju Gradskog vijeća, pa su svi vijećnici u utorak dobili prijenosna računala koja će koristiti za vrijeme trajanja mandata, te internetske pakete.

'Ukupna jednokratna investicija iznosi 40.000 kuna, a time ćemo uštedjeti materijal i tonere koje koristimo za pripremanje materijala. Ubrzat ćemo procese pripremanja akata Gradskog vijeća i uštedjeti na radnim satima djelatnika koji su trebali kopirati prijedloge, proračunske materijale, nacrte projekata koji idu na odobravanje gradskim vijećnicima i prostornih planova koliko ima gradskih vijećnika za svaku sjednicu Gradskog vijeća. Paralelno radimo na procesu digitalizacije rada gradske uprave jer jedino tako možemo biti brzi i efikasni', kaže Pranić. (gradonačelnik.hr)