Donja Stubica: Usvojen najveći proračun u povijesti grada

Gradsko vijeće Donje Stubice na 5. je sjednici jednoglasno usvojilo proračun za 2018. godinu. On je najveći u povijesti grada, te iznosi 35 milijuna kuna. Prema riječima gradonačelnika Nikole Gospočića, gotovo 20 milijuna kuna su planirane pomoći za razne kapitalne projekte, a planiran je i rast poreza na dohodak od 2 milijuna 800 tisuća kuna, zbog najavljene nove preraspodjele poreza na dohodak u korist jedinica lokalne samouprave.

Od većih projekata gradonačelnik Gospočić je istaknuo planiranu cestu u Hruševcu i rekonstrukciju dječjeg vrtića, za koje još uvijek nije poznato hoće li proći na natječaju na fondovima. Vrtić će se ujedno zajedno sa društvenim domovima u Donjim Matencima, Pustodolu i Grabrini kandidirati na fond za energetsku obnovu zgrada. Planirana je i izgradnja reciklažnog dvorišta od 2 milijuna 371 tisuću, od čega će 80 posto sufinancirati Ministarstvo zaštite okoliša. Ukupno se za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture planira utrošiti 5 milijuna 700 tisuća kuna, a za održavanje milijun 700 tisuća kuna. Nastavlja se uređenje Fellerove zgrade, Doma kulture, kao i uređenje bivše zgrade žandarmerije, te će se projektirati uređenje šireg prostora sportskog parka. Planira se i nabava školskih udžbenika za djecu. Gradsko vijeće je ujedno ovom prilikom dopunilo djelatnost gradske tvrtke Gospodarenje stanovima kako bi moglo preuzeti održavanje i upravljanje sportskom dvoranom, te je na novi četverogodišnji mandat izabralo dosadašnju ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta Manuelu Frinčić.

(Donjastubica.hr)