Dubrovnik će dobiti senzorički park za djecu s poteškoćama u razvoju

Članovi Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika održali su sastanak na kojemu je prihvaćeno Izvješće o provođenju mjera i aktivnosti strategije Grada Dubrovnika za osobe s invaliditetom u 2016. godini te predstavljen projekt senzoričkog parka u Čokolinu.
Izvješće o provođenju mjera i aktivnosti strategije Grada Dubrovnika za osobe s invaliditetom u 2016. godini članovi Povjerenstva jednoglasno su prihvatili. U Izvješću se navodi kako je za provođenje mjera i aktivnosti Strategije Grada Dubrovnika za osobe s invaliditetom u 2016. godini utrošeno 4,3 milijuna kuna, što je za 300 tisuća kuna više u odnosu na 2015. godinu.

Članovima Povjerenstva predstavljen je i novi projekt u Čokolinu. Riječ o senzoričkom parku koji će biti namijenjen djeci s poteškoćama u razvoju kako bi ih se na prirodan način potaknulo na senzoričku integraciju. Park će se koristiti u terapijske i rehabilitacijske svrhe te će ga koristiti roditelji s djecom kao i terapeuti kroz rad s djecom na profesionalan način.


Prema predstavljenom projektu senzorički park u Čokolinu je osmišljen za stimulaciju svih osjetila te će se koristiti u raznim terapijama djece s poteškoćama kao jedinstven koncept iskustvenog, cjelovitog i socijalnog učenja, koji u terapiji djece s raznim teškoćama u razvoju omogućuje da dijete uči svim osjetilima i dovodi ga u raspoloženje za učenje. Time se postižu bolji rezultati koncentracije i komunikacije. Krajnji cilj je poboljšanje kvalitete života djece i mladih s poteškoćama u razvoju i edukacija njihovih obitelji i društva, javljaju iz Grada Dubrovnika. (Grad Dubrovnik)