U Dubrovniku uskoro senzorički park za djecu s teškoćama u razvoju

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković i ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik Marijo Bekić potpisali su sporazum o suradnji na realizaciji projekta izgradnje i opremanja senzoričkog parka u Dubrovniku. Prvenstvena namjena budućeg parka je poboljšanje kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju na području Grada Dubrovnika, te poboljšanje standarda pružanja socijalnih i zdravstvenih usluga.

Temeljem ovog sporazuma Grad Dubrovnik će u suradnji sa stručnim djelatnicima osposobljenim za korištenje senzoričkog parka, u ime i za račun Bolnice, izraditi projektnu dokumentaciju i pripremu natječajne dokumentacije kako bi se osigurala potrebna financijska sredstva te provesti prijavu na otvorene javne natječaje.

''Ovo je za Grad Dubrovnik iznimno važan projekt i jedan od projekata koje realiziramo u suradnji s Općom bolnicom Dubrovnik. Ova je lokacija odabrana iz više razloga, prvo jer je lako dostupna i može se blizu pristupiti automobilom. Odustali smo od lokacije na Montovjerni, s obzirom da se tamo gradi puno novih sadržaja i da je za jedan ovakav park takvo okruženje neadekvatno. U suradnji s našim upravnim odjelima i Bolnicom na zadovoljstvo svih krećemo u ovaj projekt'', kazao je gradonačelnik Mato Franković.

Pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Dživo Brčić pojasnio je kako će novi park biti u blizini Centra za djecu s poteškoćama u razvoju, bivša Dva skalina, a procjena je da će koštati do dva milijuna kuna.

Senzorički park izgradit će se i opremiti na čest. zem. 755/1 K.O Gruž upisane u zk. ul. 2191 A, na kojoj je kao vlasnik upisana Opća bolnica Dubrovnik.

''Projekt je kruna suradnje bolnice i Grada te prvi put u povijesti zajedničkog rada otvaramo novo poglavlje na korist najmlađih i onih kojima je to najpotrebnije. Dubrovačka bolnica će ostati socijalni partner i ustanova na koju će se svi iz našeg grada, u bilo kojem trenutku, moći osloniti. U krugu bolnice imamo polikliniku za mentalno zdravlje djece, veliki odjel pedijatrije, a uredit ćemo i bazen na odjelu fizioterapije za djecu s poteškoćama. Rijetko koji grad u Hrvatskoj se može pohvaliti ovakvim uspjehom'', kazao je ravnatelj OB Dubrovnik Marijo Bekić zahvalivši se svima koji su pomogli u realizaciji projekta senzoričkog parka.

Gradonačelnik Mato Franković ujedno je najavio kako će se rebalansom proračuna u svibnju omogućiti OB Dubrovnik pet milijuna kuna za unaprjeđenje skrbi pacijenata. (Grad Dubrovnik)