Dubrovnik: Građani će odlučivati kako će se trošiti milijun kuna iz proračuna

"Mi želimo samo najbolje za naš grad zato smo se i odlučili ići u ovom smjeru. Cilj je da  građani u budućnosti u svojim kotarevima predlažu projekte, da se o njima glasa i da oni postanu sastavni dio Proračuna Grada te da se kao takvi izvršavaju", ističe gradonačelnik Franković.

Grad Dubrovnik krenuo je s provedbom projekta participativnog budžetiranja i tako postao jedan od još uvijek rijetkih hrvatskih gradova koji doista, a ne samo deklarativno, uključuju građane u odlučivanje o raspodjeli proračunskog novca. 

Gradski kotarevi i mjesni odbori Grada Dubrovnika od iduće će godine, tako, moći samostalno osmišljavati i birati projekte u vrijednosti do milijun kuna koje će Grad uvrstiti u proračun za 2021. godinu.

Cilj ovog projekta za kojeg su pripreme krenule još prošle godine, je građanima omogućiti aktivno sudjelovanje u kreiranju proračuna i odlučivanje o prioritetima financiranja potreba svoje zajednice. Tako će uspostava modela participativnog budžetiranja Dubrovčanima omogućiti nove alate pomoću kojih mogu financirati svoje vlastite prijedloge.

„U Gradu Dubrovniku je i do sada postojala tendencija da se potrebe zajednice generiraju putem mjesnih jedinica, međutim, zainteresiranost građana za sudjelovanjem je do sada pratila trend niske razine uključivanja i opće pasivnosti – nešto na što uvođenjem PB-a želimo utjecati… Uvođenjem participativnog budžetiranja otvara se novi prostor za dijalog između vlasti i građana i pokušava se osnažiti uloga mjesnih jedinica kombinirajući elemente predstavničke i izravne demokracije“, poručili su iz ureda Grada.

Provedba projekta participativnog budžetiranja zamišljena je tako da građani, koji su pripadnici određenog gradskog kotara ili mjesnog odbora, na radionicama osmišljavaju projekte koje će na temelju broja glasova predlagati gradskoj upravi za financiranje. Nadležni upravni odbor će zatim provjeriti prihvatljivost i izvedivost predloženih projekata o čijim će realizacijama glasovati sami građani.

Cjelokupan proces odabira i razrade projekta traje godinu dana, a iznos za realizaciju projekta bit će predviđen u proračunu za 2021. godinu.

„Postojeći modeli participativnog budžetiranja u Hrvatskoj uglavnom nisu na onoj razini na kojoj je to u europskim gradovima. Mi želimo samo najbolje za naš grad zato smo se i odlučili ići u ovom smjeru. Cilj je da  građani u budućnosti u svojim kotarevima predlažu projekte, da se o njima glasa i da oni postanu sastavni dio Proračuna Grada te da se kao takvi izvršavaju. Protekle godine kroz prvu fazu projekta počeli smo raditi s mjesnom samoupravom na izradi proračuna „odozdo-prema-gore“ i već smo dobili neke prijedloge, ali to je tek početak. Trenutno je uključeno tristotinjak ljudi koji su aktivni kroz kotare i mjesne odbore, a ideja ovog modela je da se uključi što veći broj građana", kazao je gradonačelnik Mato Franković.

Naime, kako bi se prikupile potrebne informacije za razradu konteksta modela participativnog budžetiranja koji bi najbolje odgovarao samom Gradu, prošle su se godine, u prvoj fazi pripreme, odvijale konzultacije s gradskim kotarevima, odjelima i firmama kao i s organizacijama civilnog društva te sa samim građanima.

Sama realizacija projekta, koja podrazumijeva definiranje potreba mjesnih zajednica i uvrštavanje istih u proračunske iznose, kreće početkom veljače sljedeće godine dok će se ove godine raditi na razradi preciznog modela participativnog budžetiranja, uspostavi potrebnog elektroničkog sustava glasovanja, obučavati volontere – facilitatore. Čitav model participativnog budžetiranja testirat će se, pak, u četiri osnovne škole koje će 'glumiti' mjesnu jedinicu.  

U suradnji s Razvojnom agencijom DURA, Grad će tako u višim razredima 4 osnovne škole, od ožujka ove godini provoditi projekt budžetiranja kroz kojega će se odabrati 6 projekata ukupne vrijednosti od 60 tisuća kuna koji će biti realizirani do kraja kalendarske godine.

Projekti će se za vrijeme testiranja osmišljavati u grupama, po razredima od kojih će svaki razred predložiti po 2 projekta dok će na razini generacije svi razredi izglasati jedan projekt koji će se i realizirati.

Iz Grada poručuju kako su neizostavan dio za provedbu projekta volonteri ili facilitatori za koje je, ranije ovog mjeseca, u suradnji s udrugom Bonsai, uspostavljena baza volontera. Njihova uloga je da budu domaćini rasprava u mjesnim jedinicama koje će pomoći pri definiranju prijedloga građana za financiranje.

Za potrebe provedbe projekta potrebno je najmanje 30 facilitatora volontera od kojih se očekuje odgovornost, komunikativnost i razvijen timski duh. Volonteri su dužni proći organizirane edukacije koje obrađuju 4 potrebna elementa za facilitiranje radionica participativnog budžetiranja, a odnose se na informacije o projektnim ciljevima i načelima participacije, rad s grupom/poznavanje grupne dinamike, razradu projektnog prijedloga, informacije o radu i nadležnostima upravnih odjela i gradskih tvrtki.

Volonteri će o svojim sudjelovanjima i stečenim kompetencijama dobiti službene potvrde, a svoja znanja stečena edukacijama prvo će primijeniti na testiranjima u osnovnim školama koja kreću u ožujku ove godine. (gradonačelnik.hr/L.U.)