Dubrovnik: Šest obitelji uselilo u gradske stanove nakon što su ih napustili bespravni korisnici

U razdoblju od lipnja do rujna 2018. godine Grad Dubrovnik dodijelio je u najam šest stanova obiteljima koje se nalaze na novoutvrđenoj Listi reda prvenstva za dodjelu stanova u najam, uključujući jednu sedmeročlanu s petero malodobne djece te jednu šesteročlanu obitelj kao i dvije obitelji prethodno smještene u privremenom prihvatilištu u Visu 2.
Pri predaji stanova na korištenje uz Listu reda prvenstva Grad Dubrovnik je vodio računa o broju članova obiteljskog domaćinstva i veličini raspoloživog stana.

Podsjetimo, nova Lista reda prvenstva za najam objavljena je na temelju provedenog natječaja, a nakon što je koncem prošle godine završen postupak revizije korištenja stanova u gradskom vlasništvu. Provedena revizija pokazala je kako od 56 stanova u izvornom vlasništvu Grada Dubrovnika 34 korisnika nisu ispunjavali uvjete za korištenje stana te im je izdano rješenje po kojemu Gradu moraju predati stan koji su koristili.

Prema onim korisnicima stanova koji su bili pozvani predati stanove u posjed Gradu Dubrovniku, a nisu postupili po pozivu, Grad u svrhu zaštite svoje imovine poduzima odgovarajuće pravne radnje pred nadležnim sudom.

Kako bespravni ili drugi korisnici gradskih stanova budu vraćali nekretnine u posjed Gradu, tako će se u njih useljavati osobe s nove Liste prvenstva. (Grad Dubrovnik)