Dubrovnik: Skoro 197 tisuća kuna za prve stalne godišnje naknade za bebe

U Dubrovniku su ovih dana isplaćene naknade za 42 novorođenčadi za što je ukupno izdvojeno 196.800 kuna.

Prema prijedlogu gradonačelnika Mate Frankovića naknade za bebe su odsada povećavane za tisuću kuna, a uvela se i dodatna naknada od 33.600 kuna pomoću koje roditelji dobivaju i za treće i svako iduće dijete, i to u jednakim ratama do 7. godine djetetovog života. Roditelji tako sada za prvo dijete dobivaju 2.500, za drugo 3.500, za treće 5.000, te po dodatnih 2.500 za svako iduće dijete.

Prvom realizacijom ove unaprijeđene mjere isplaćene su 32 naknade za treće novorođeno dijete isplaćene su 32 naknade, za četvrto novorođeno dijete 6 naknada, 3 naknade za peto novorođeno dijete te 1 naknada za sedmo novorođeno dijete.

Za ove je potrebe, rebalansom Proračuna, osigurano 2,1 milijun kuna za sredstva za bebe što je povećanje s prvobitno planiranih 1,4 milijuna.
"Grad Dubrovnik kontinuirano provodi čitav sklop mjera i aktivnosti usmjerenih na kvalitativno i kvantitativno poboljšanje demografskih karakteristika svog stanovništva. Opći cilj provođenja gradske populacijske politike usmjeren je na stvaranje što boljih ekonomskih i socijalnih uvjeta (odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, zapošljavanja, stanovanja) i usklađen je s mogućnostima lokalne zajednice", kazao je gradonačelnik Franović. (gradonačelnik.hr/L.U.)