Dubrovnik: U privremenom financiranju najviše sredstava za obrazovanje, sport, socijalu i udruge

Povjerenica Vlade za Dubrovnik, Nada Medović, donijela je odluku o privremenom financiranju po kojoj će tromjesečni gradski proračun Grada Dubrovnika od 1. siječnja do 31. ožujka ove godine iznositi nešto više od 78,6 milijuna kuna. Ova odluka osigurat će redovito funkcioniranje gradskih odjela i službei, te poslova i aktivnosti koji proizlaze iz njihovih nadležnosti, poručila je povjerenica Medović na konferenciji za novinare.

„Moja je uloga osigurati svim pročelnicima da mogu profesionalno i u skladu sa zakonom obavljati svoj posao poštujući odluke Gradskog vijeća i pozitivne zakonske propise. Gradska uprava u svom nazivu nosi riječ uprava iz čega se ne treba zaključiti da ona upravlja gradom nego je riječ o uređenom sustavu upravnih odjela i službi koje postupaju prema Zakonu o upravnom postupku  osiguravajući građanima pravnu sigurnost“, rekla je Povjerenica naglasivši kako je njen osnovni zadatak pratiti izvršenje Odluke.

Pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu Anita Burić obrazložila je kako ukupna sredstva na raspolaganju gradskoj upravi u tom razdoblju iznose 78.615.300 kuna. Iznosom su obuhvaćena i sredstva za 23 ustanove - proračunske korisnike Grada Dubrovnika te kreditno zaduženje koje na naplatu dolazi u prvom tromjesečju ove godine.

Pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, sport, socijalnu skrb i civilno društvo Miho Katičić najavio je kako će u srijedu, 8. veljače na snagu stupiti već pripremljeni programi javnih potreba predškolskom odgoju, školstvu, tehničkoj kulturi, sportu te mjere socijalnog program za proračunsko razdoblje obuhvaćeno Odlukom.  „Sva socijalna davanja osigurana su u jednakoj mjeri kao da je Proračun za 2017. donesen, a jedino što će morati pričekati Proračun jesu nove investicije iz nadležnosti odjela“, rekao je Katičić. Dodao je i kako su Odlukom, sukladno mogućnostima, osigurana i određena sredstva ta financiranje udruga civilnog društva kako se ne bi ugrozili oni projekti koji su u tijeku.

„Odlukom smo prioritet dali našim ustanovama u kulturi kojima Grad kao osnivač financira izdatke za plaće i materijalne troškove, a dijelom sredstava za odvijanje programa, koje smo okviru financijskih mogućnosti predvidjeli, potrudili smo se zadovoljiti minimalne zahtjeve kako bi ustanove mogle redovito raditi“, rekla je pročelnica UO za kulturu i baštinu Ana Hilje.

Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more u Odluku o privremenom financiranju uvrstio je sredstva za već uhodane i prepoznate projekte subvencija za cestarinu i zrakoplovne karte dok je nova mjera subvencija autobusnih karata studentima ipak vezana za donošenje Proračuna za 2017. godinu. Pročelnik Vlaho Margaretić naglasio je kako se nastavlja i gradski projekt potpora za pripravnike prema obvezama preuzetim u 2016. godini, a novi natječaj će se objaviti po donošenju Proračuna.

Odluka o privremenom financiranju odnosi se na prva tri mjeseca tekuće godine, a financiranje se obavlja razmjerno rashodima izvršenim u istom razdoblju prethodne godine, najviše do ¼ ukupno izvršenih rashoda bez izdataka. U razdoblju privremenog financiranja korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih niti preuzimati nove financijske obveze, što znači da nema potpisivanja novih ugovora. No, istaknuto je izvršenje projekata koji su u tijeku i prethodno preuzetih obveza neće biti ugroženo.

Najveća izdvajanja predviđena su proračunom Upravnog odjela za obrazovanje, sport, socijalnu skrb i civilno društvo, čak 22,6 milijuna kuna. Slijedi Upravni odjel za kulturu i baštinu sa 15,1 milijunom kuna, dok je za redovno obnavljanje komunalnih djelatnosti u prvom tromjesečju osigurano je 13,7 milijuna kuna. (Grad Dubrovnik)