Dugo Selo: Rebalans proračuna - prihodi se povećavaju za 23,7 mil kuna

Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian održao je konferenciju za novinare na kojoj je obrazložio rebalans proračuna za ovu godinu, i kojim se proračun povećava za 23,7 milijuna – na 118,3 milijuna kuna.

Porezni prihodi povećani su naveo je Panian, za 22 posto, odnosno preko 6 milijuna kuna u odnosu na prošlu godinu, za dva milijuna su povećani prihodi od pomoći iz drugih proračuna, a za 1,7 milijun sredstva od prodaje nekretnina.

'Odličan rezultat ostvaren je i na projektima koji su financirani iz stranih izvora financiranja. U proteklih godinu dana ostvareno je prihoda od projekata apliciranih na EU fondove u iznosu od 10,4 miljuna kuna', naveo je gradonačelnik. Najveći od EU projekata je projekt Reciklažnog dvorišta vrijedan tri milijuna kuna i rekonstrukcija Omladinske ulice koji bi trebali biti gotovi do kraja ljeta. Potom su tu i projekti energetske obnove zgrade Gradske uprve i Glazbene škole, koji su u fazi pripreme dokumentacije za javnu nabavu, a izvođenje radova planira se na proljeće iduće godine. Tu je još i projekt 54+'Radost življenja'.

'Osim navedenog gotov je projekt rekonstrukcije javne rasvjete. U sklopu projekta Newlight zamjenjeno je 98% rasvjetnih tijela, odnosno 2402 lampe. Navedeni projekt se kompletno financira iz uštede električne energije tako da tim projektom gradski proračun nije opterećen .Tim projektom Grad Dugo Selo će osim rasvjete dobiti i wifi zonu u centru grada, te mobilnu aplikaciju namijenjenu komunalnom redarstvu.

Od projekata koji su pripremi svakako je najveći i najzahtjevniji projekt izgradnja KIC-a (Kulturno informativnog centra) i nakon opsežnih priprema i konzultacija koji su trajali nekoliko mjeseci spremni smo ga prijaviti na natječaj zagrebačke aglomeracije kao brownfield investiciju. U prvoj fazi natječaja (roch-bau izgradnja) vrijednost projekta će biti cca 14 mil/kn s PDV-om.

Također pripremamo i drugu fazu, koja podrazumijeva opremanje i uvođenje sadržaja , a objava natječaja se očekuje krajem 2018. ili početkom 2019.', naveo je gradonačelnik.

Što se tiče rashoda, rebalansom predlaže se povećanje od 23,3 milijuna kuna, a najveći dio tih sredstava odnosi se na projekte planirane iz EU fondova( nabava spremnika za odvojeno sakupljanje otpada i vozila, realizacija projekta „Pametno odvoji i čisti grad osvoj“, obnova zgrade Gradske uprave , KIC,obilaznica kroz poduzetničku zonu, uređenje Dječjeg vrtića Dugo Selo,obnova zgrade Glazbene škole, otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture i objekata od značaja za razvoj Grada ).

Grad je isplanirao sredstva u rebalansu proračuna za provođenje besplatnih ljetnih igraonica za djecu.

Isto tako rebalansom su povećana i sredstva za Zajednicu športskih udruga za realizaciju projekta vanjskih fitnes sprava za odrasle od čega 50 % sredstava osigurava HOO.

'U proteklih godinu dana realizirali smo mnoge projekte dijelom bazirane na proračunu naših prethodnika, a nakon usvajanja proračuna za 2018. trudili smo se opravdati iskazano povjerenje. Također se nadamo da će naši cijenjeni vijećnici prepoznati naš trud i viziju daljnjeg razvoja grada te da će podržati i I. izmjene i dopune proračuna za 2018. kako bi mogli nastaviti s realizacijom projekta', poručio je Panian.

Podsjetio je i na dosad realizirane infrastrukturne projekte, obnovu nerazvrstanih cesta, rekonstrukciju i asfaltiranje parkirališta u centru grada, izgradnju nogostupa i biciklističkih staza, kanalizacije, itd... Pučko otvoreno učilište organiziralo je, nadalje, po prvi put besplatne ljetne radionice za djecu školskog uzrasta a u kojima je sudjelovalo preko 600 djece.

'DKPC –gradsko komunalno poduzeće smo uspjeli osposobiti da samo izvodi radove košnje i čišćenja grada. Te radove su do sada izvodila trgovačka društva odabrana na natječaju, međutim kvaliteta radova je bila upitna. Nastavljamo i dalje razvijati tvrtku DKPC tako da ih trenutno pripremamo za radove čišćenja gradskih zgrada, i nastavit ćemo ih razvijati u  smjeru da jednog dana obavljaju kompletan servis koji je građanima potreban, npr. jedinstvena naplata svih računa, poduzetnički inkubator i sl', istaknuo je gradonačelnik.

U fazi izrade projekta su šetnica uz Birtov klanac, energetska obnova Društvenog doma u Leprovici, izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste – spoj Oborovske – istočni nadvožnjak, projektira se nogostup u Leprovici i u Sportskoj ulici.

Uspjeli smo smanjiti potraživanja od pravnih i fizičkih osoba za cca 0,5 mil/kn iako su većina  potraživanja bila starija od 5 godina. 

Intenzivno radimo na poboljšanju komunikacije s građanima, a od veljače ove godine građani se mogu svakog utorka najaviti kod gradonačelnika na razgovor, navodi se u priopćenju sa gradonačelnikove pressice. (gradonačelnik.hr)