Dugo Selo: Usvojen prvi rebalans gradskog proračuna za ovu godinu, prihodi se povećavaju za 13,3 milijuna kuna

Na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, 14. 9., usvojen je prvi ovogodišnji rebalans gradskog proračuna. Izmjenama proračuna se  tako prihodi i primici povećavaju za 13, 3 milijuna kuna, a novi planirani iznos je oko 108 milijuna kuna.

Prihodi poreza na dohodak povećavaju se za 1,2 milijuna kuna, pomoći iz državnog proračuna iznosi 4,7 milijuna kuna, a pomoći temeljem prijenosa EU sredstava povećane su za 12,2 milijuna kuna zbog planiranja i prijava na natječaje za nove projekte koji su uvršteni u rebalansu. Prihodi od komunalnog doprinosa su smanjeni s obzirom da projekcije ne uključuju gradnju novih objekata. S druge strane, sredstava od prodaje gradske imovine uvećana su za milijun kuna s obzirom da postoji mogućnost prodaje neiskorištenih gradskih parcela. Na rashodnoj strani izdaci i rashodi su povećani za 13,3 milijuna kuna. U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo povećani su za 4,8 milijuna kuna, najviše zbog projekata planiranih iz EU fondova. U Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika povećani su rashodi za 140.700 kuna sukladno procjeni nastalih rashoda do kraja godine, te u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti prihodi su povećani za 26.400 kuna najvećim dijelom zbog projekata planiranih iz sredstava EU fondova.

Prije sjednice Klub vijećnika HDZ-a i BM365 predložio je ukupno sedam amandmana (ukupne vrijednosti 2,1 milijun kuna). Usvojenim amandmanima omogućava se sljedeće – povećanje naknade za novorođenu djecu s 1.000 na 2.000 kuna; povećanje sufinanciranja logopeda za svu mlađu djecu, ne samo za starije od 5 godina; povećanje sredstva za realizaciju dječjeg igrališta u Kopčevcu, te opremanje i obnovu postojećih igrališta; zatim povećanje sredstava za izgradnju nogostupa u Puhovu, Ulica B. Huzanića te u Lukarišću, Ulica I. Lovretića; potom povećanje sredstava za rad Vatrogasne zajednice DS; povećana sredstava za 150 tisuća kuna za pametne ploče i računala u osnovnim školama te su planirana sredstava za izgradnju skate parka.

Rebalansom programa gradnje komunalne infrastrukture ukupna planirana sredstava smanjena su sa 13,6 milijuna na 11,9 milijuna kuna, dok je program održavanja komunalne infrastrukture povećan s 5,9 milijuna kuna na 6,6 milijuna kuna.

Također, na sjednici su jednoglasno usvojene izmjene i dopune ovogodišnjih programa javnih potreba u kulturi, u sportu, u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu te javnih potreba u socijalnoj skrbi. Program javnih potreba u kulturi povećan je s 6,8 milijuna kuna na 18 milijuna kuna, od čega je najveći dio, od 13, 6 milijuna, planiran za realizaciju programa iz sredstava fondova za Kulturni centar za posjetitelje i projekt Radost življenja – Umjetnost i kultura 54+. Rebalans programa javnih potreba u sportu mijenja se s 5,3 milijuna kuna na 3, 1 milijuna kuna najvećim dijelom jer se smanjuju planirana sredstava za obnovu objekta stare škole u Ostrni. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, te školstvu smanjen je s 21,7 milijuna na 21, 5 milijuna kuna, izostaje financiranje komunalnog doprinosa kod izgradnje u srednjoj školi, dok se planira uređenje Dječjeg vrtića Dugo selo.

Prihvaćeno polugodišnje izvješće gradonačelnika N. Paniana

Jednoglasnom odlukom gradskih vijećnika usvojeno je izvješće o radu gradonačelnika tijekom prvog polugodišta ove godine. Između ostalog navedenog u izvješću koje prezentirao gradonačelnik Nenad Panian, u navedenom razdoblju nastavljeno je s prijavama na projekte za sufinanciranje iz EU fondova i to strukturnih i investicijskih fondova. Upućene su prijave za energetsku obnovu zgrade gradske uprave i glazbene škole, gospodarenje otpadom – nabava opreme i gospodarenje otpadom – obrazovno informativne aktivnosti, za koje su i odobrena sredstva. Gradu Dugom Selu dodijeljeno 3 milijuna kuna iz Kohezijskog fonda za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Dugom Selu“ ukupne vrijednosti 3,5 milijuna kuna. Najveći projekt HŽ infrastrukture financiran iz EU fondova – Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog željezničkog kolosijeka na dionici pruge Dugo Selo – Križevci, vrijednom 1,5 milijardi kuna, započeo s izgradnjom na poddionici Vrbovec Križevci u srpnju 2016. godine. Lani su započeli radovi na drugoj poddionici Dugo Selo Vrbovec na kojoj se planira izgraditi sedam nadvožnjaka, od kojih su dva na području grada Dugog Sela. Polugodišnje izvješće o izvršenju gradskog proračuna tijekom za ovu godinu većinom glasova nije usvojeno.

Grad oslobađa dugoselsku Župu plaćanja komunalnog doprinosa

Većinom glasova usvojen je prijedlog odluke o oslobođenju obveze plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju Pastoralnog centra u Župi svetog Martina Dugo Selo. Komunalni doprinos u iznosu od 77 tisuća kuna namirit će se iz sredstava poreznih prihoda gradskog proračuna za ovu godinu. Gradonačelnik Panian istaknuo je kako će se u dvorani Pastoralnog centra moći odvijati ne samo crkveni sadržaji, i kao takva služit će svim građanima. Vijećnica Anđelka Knezović Svetec dodala je kako će dvorana novog Pastoralnog centra biti multifunkcionalna.

Usvojen program rada Savjet mladih grada Dugog Sela za 2019. godinu

Gradski vijećnici upoznati s programskim aktivnostima, kao i samim troškovima, Savjeta mladih grada Dugog Sela za sljedeću godinu, a koje je prezentirala predsjednica Maja Mlinarek. Od sportskih aktivnosti tu je Košarka za sve – dugoselski turnir u uličnoj košarci, malonogometni noćni turnir i Street style show u Dugom Selu. Planirano je održavanje tribine Napisati životopis, ma to je lako, tečaj govorništva, uz informiranje mladih o svima aktivnostima Savjeta, kao i daljnja suradnja s gradskim tijelima, udrugama koje okupljaju građane mlađe populacije.

Vijećnici su na kraju usvojili odluku o davanju suglasnosti Sportskom centru Dugo Selo za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija građevine javne namjene, za šport i rekreaciju – zgrada nogometnog kluba ”Ostrna”“, kao i suglasnost za provedbu ulaganja u projekt ”Građenje građevine javne i društvene namjene – društveni dom u Maloj Ostrni”, a sve u svrhu prijave na raspisani natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu Podmjere 7.4. Realizacijom projekta će se adaptirati i opremiti zgrada stare škole u Velikoj Ostrni kojom upravlja Sportski centar Dugo Selo, a koristi nogometni klub ”Ostrna”, s uređenim popratnim sadržajima; malonogometnim igralištem i boćalištem. Ukupna investicija temeljena na projektantskoj procjeni iznosi 2,2 milijuna kuna. Realizacijom projekta izgradit će se i opremiti Društveni dom u Maloj Ostrni, s uređenim popratnim sadržajima; malonogometnim igralištem, košarkaškim igralištem (na jedan koš) i dječjim igralištem. Ukupna investicija temeljena na projektantskoj procjeni iznosi 2,2 milijuna kuna.

Vijećnici su usvojili odluku o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Dugo Selo u ovoj školskoj godini. Za prvo dijete ona iznosi 1.200 kuna, za drugo 600 kuna, dok se participacija ne plaća za treće i svako sljedeće dijete. (Grad Dugo Selo)