Edukacija mladih vozača u sklopu projekta 'Siguran Ludbreg'

Na „24. Ludbreškom sejmu“ predstavljen je projekt „Siguran Ludbreg“ kojeg provodi Grad Ludbreg u suradnji sa Autoklubom Ludbreg i Srednjom školom Ludbreg.
Na sajmu su podijeljeni letci građanima da ih se informira o ciljevima projekta te aktivnostima koje će se provoditi tijekom realizacije projekta.
Projekt će se provoditi šest mjeseci i bit će usmjeren na povećanje znanja sudionika u prometu, provedbu praktično – edukativnih radionica te educiranjem mladih vozača o važnosti pridržavanja propisanih brzina na prometnicama visokog rizika te širenjem znanja i informacija o tome kako povećati sigurnost u prometu za sve uključene.
Provest će se tri edukacije za mlade vozače sa područja Mjesnih odbora Ludbreg, Hrastovsko i Sigetec tijekom mjeseca listopada 2016. godine. Na edukacijama će se prezentirati preventivne mjere kako bi se mladi vozači do 24 godine podučili za sigurnu vožnju i potaknuli na odgovorno ponašanje u prometu.

Mole se mladi vozači do 24 godine te ostali građani naselja Ludbreg, Hrastovsko i Sigetec da ispune on-line upitnik kako bismo izradili kvalitetnu bazu. U upitniku građani te mladi vozači mogu dati svoje primjedbe, mišljenja i prijedloge za poboljšanje sigurnosti prometa u svojem naselju. (Grad Ludbreg)