Europe Direct Informacijski centar Pula sudjelovao na sastanku u Madridu

U organizaciji Europske komisije, u Madridu se od 17. do 20. listopada održao Opći godišnji sastanak predstavnika Europe Direct informacijskih centara (EDIC) i predstavništava Europske komisije iz svih zemalja članica EU-a, na kojem je sudjelovala i predstavnica EDIC-a Pula-Pola.

Predstavnici nekoliko općih uprava Europske komisije predstavili su svoj rad, a tijekom konferencije sudionici su postavljali pitanja i raspravljali o izazovima s kojima se susreću. Spomenuta konferencija pomogla je u jačanju odnosa s ključnim interesnim skupinama EU-a i boljoj pripremi komunikacijskih aktivnosti EDIC-a u 2017. Opći godišnji sastanak EDIC centara dao je članovima priliku za razmjenu iskustava s kolegama iz različitih zemalja te identifikaciju mogućih oblika suradnje, upoznati su i sa strateškim izazovima promoviranja rada i prioriteta Europske komisije na regionalnoj i lokalnoj razini te Planom ulaganja u EU (#InvestEU) i komuniciranjem o 10 prioriteta Europske komisije.

Kroz rad Europe Direct informacijski centri pružaju europskim donositeljima odluka mogućnost da direktno uvide potrebe i probleme građana u pojedinim državama članicama, stoga se u Madridu okupilo preko 500 sudionika. Na sastanku su sudjelovali i hrvatski predstavnici Predstavništva Europske komisije i predstavnici 12 Informacijskih centara Europe Direct u Republici Hrvatskoj. (Grad Pula)