Građani Knina od danas preko aplikacije mogu prijavljivati komunalne probleme

Građani Knina od danas sve komunalne probleme – od puknutog šahta, oštećenja na cesti, divljih odlagališta otpada, neispravne rasvjete..., gradskim vlastima čak i anonimno mogu prijaviti putem računala i pametnih telefona, odnosno posebne aplikacije – e-komunalni redar. Aplikacija se nalazi na internet adresi moj.knin.hr i prvi je modul platforme Moj Knin, kojom kreće sveobuhvatna reforma informacijskog sustava Grada Knina, predstavljen je u kninskoj Gradskoj vijećnici.

'Ovo je alat građanima kako bi shvatili da je ovo naš zajednički grad i da svi moramo sudjelovati u poboljšanju gradskih sustava i biti aktivni', prenosi kninski portal huknet poruku gradonačelnika Marka Jelića. Zamjenik Marijo Čačić istaknuo je, pak, kako je osnovna intencija projekta da građani komuniciraju s izabranom gradskom vlasti i službama.

'Ovo će omogućiti svima da budu komunalni redari. Znamo da ovo nije politički oportuno, ali želimo komunikaciju s građanima koje molimo da, ukoliko sutra bude stotinu prijava, ne očekuju da sve bude riješeno istog dana', poručio je Čačić koji će u početku i administrirati aplikaciju, nakon čega će je preuzeti djelatnik Gradske uprave koji će za to u međuvremenu biti obučen.

Kada se uđe u aplikaciju, otvara se mapa grada koja se zumira, dolazi se do mjesta gdje se nalazi problem, te se dodaje fotografija i opis problema. Nakon što prijave problem građani će moći pratiti tijek rješavanja svakog prijavljenog incidenta, za kjoi će biti naznačeni statusi 'novo', 'u obradi', 'riješeno', a po saniranju problema će im biti prikazana i fotodokumentacija novog stanja. Grad će, najavljeno je, dodatno zaposliti još dva komunalna redara – jednoga zaduženog za poljoprivredna zemljišta, a drugoga za promet.

U uputama za korištenje aplikacije, koja je za građane besplatna, navodi se točno koji problemi i komunalni incidenti se mogu preko nje prijavljivati, ali i oni za koje ovaj sustav nije namijenjen, poput problematičnog ponašanja pojedinaca, nesporazuma sa susjedima, buka ili lavež pasa, požari, poplave, itd... Za te slučajeve i situacije građani i dalje, upućuju ih iz Grada, trebaju zvati nadležen službe – policiju, hitnu, vatrogasce.

Inače, paralelno sa ovom aplikacijom, u Gradu razrađuju i aplikaciju e-referendum, čijom implementacijom će Knin postati prvi grad koji je uveo direktnu demokraciju. Sustav se još uvijek razrađuje i u Gradu ne žele špekulirati s rokovima njegove realizacije, no putem njega građani će biti direktno uključeni u rasprave i odlučivanje o gradskim pitanjima. U početku će e-referendum biti savjetodavnog karaktera, no kada se postigne odziv od preko 50 posto građana Knina, on će postati i obvezujući za gradsku upravu.

Osim e-redara i e-referenduma, u Gradu Kninu planiraju još nekoliko aplikacija koje će građanima olakšati komunikaciju sa gradskom upravom (poput e-javna rasprava) te služiti za automatizaciju pojedinih usluga koje gradska uprava i gradska poduzeća odrađuju za građane (poput aplikacije e-račun, koja će na jednom mjestu objedinjavati sve račune komunalne naknade, vodovoda i odvodnje te zbrinjavanja otpada). (gradonačelnik.hr)