Grad Čazma osigurao gotovo 10 milijuna kuna za dogradnju vrtića i produženi boravak do 21h

Grad Čazma, kao grad prijatelj djece, iz godine u godinu ulaže u svoje najmlađe. Tako su krajem 2018. godine udvostručili naknade za novorođenčad, osnovnoškolcima osiguravaju besplatne udžbenike i radne bilježnice, a  osigurali su i EU sredstva za obnovu i dogradnju vrtića te produženi boravak do 21 sat.  

Naime, Grad Čazma je za rekonstrukciju vrtića „Pčelica“ iz EU fondova osigurao svih 6,2 milijuna kuna potrebnih za provedbu projekta, a radovi na obnovi i dogradnji su nedavno i započeli.

„Radovi dobro napreduju, u što smo se uvjerili i sami, prilikom obilaska gradilišta. Proširenjem će čazmanski vrtić dobiti dvije dodatne sobe, garderobu, praonice, kuhinja će biti proširena i rekonstruirana, terase će biti natkrivene i zatvorene, a vrtić će dobiti novi namještaj i sprave na igralištu. Riječ je o velikom projektu, najvećem nakon Čazme Nature, koji će značajno doprinjeti poboljšanju standarda i kvalitete usluge i rada u ovoj ustanovi“, poručio je gradonačelnik Dinko Pirak.

Od 2010. godine čazmanski je vrtić već nekoliko puta uređivan i dograđivan - dograđena je sportska dvorana, uređen prilazni put i izgrađeno parkiralište te promijenjeno krovište. U nedavnom zahvatu uređeno je nekoliko soba kako bi se pojačala energetska učinkovitost, dvorana je sanirana od vlage. U tom je razdoblju u obnovu ove ustanove Grad Čazma ukupno uložio nekoliko milijuna kuna.

Uz to, Grad Čazma provodi i projekt „Za čazmaske mališane zajedno“, vrijedan 3 milijuna kuna, čime je omogućen produženi rad vrtića do 21 sat, a otvoreno je i nekoliko novih radnih mjesta.

„Za potrebe provedbe projekta, zaposlili smo 3 odgojitelja na puno radno vrijeme te kuharicu i spremačicu na pola radnog vremena. Projektom su zaposleni i stručni suradnici pedagog, logoped i psiholog. Odgojitelji i stručni suradnici će u sklopu projekta sudjelovati na više od 20 edukacija i osposobljavanja, kako bi se podigla razina kvalitete usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za sadašnje i buduće generacije najmlađih polaznika vrtića. Sudjelovanjem na edukacijama te nabavom potrebne opreme, omogućit će se izrada te izvođenje dodatnih programa za djecu – sportskog i dramskog. Vrijednost projekta je gotovo 3 milijuna kuna te se u 100 %–tnom iznosu financira iz Europskog socijalnog fonda i državnog proračuna. Projekt je počeo u rujnu, a zapošljavanje i rad u 2. smjeni krenuli su od 1. siječnja. Grad Čazma stalno ulaže u razvoj ranog i predškolskog te školskog odgoja i obrazovanja, čime svojim građanima želi omogućiti kvalitetniji život i preduvjete za ostanak na ovom području“, poručio nam je gradonačelnik Pirak, dok su iz Grada istaknuli kako je cijena vrtića ista već 10 godina, a iz Proračuna se izdvaja oko dvije trećine ekonomske cijene po korisniku.

„Želimo da naši stanovnici, počevši od najmlađih pa sve do najstarijih imaju što bolje uvjete za život u našem gradu te činimo sve što kao jedinica lokalne samouprave možemo kako bismo to i postigli“, zaključio je gradonačelnik Dinko Pirak. (gradonačelnik.hr/J.L., Grad Čazma)