Grad Karlovac dobio katastar javnih zelenih površina

Tvrtka Zelenilo izradila je katastar javnih zelenih površina grada Karlovca te u sklopu toga i katastar stabala i dječjih igrališta. Posao koji traje već pet godina jučer je i predstavljen javnosti.

-Ako su vrtići strateška demografska mjera kako bi Karlovac bio živi grad, onda je briga o zelenilu i stablima ključna strateška mjera da budemo povezani sa svojom tradicijom, ali i da oblikujemo i uređujemo svoj grad kako mislimo, a naša prirodna baština zaslužuje brigu i ulaganje. Zahvaljujem se ekipi, bivšoj i sadašnjoj, iz tvrtke Zelenilo koja je ovaj posao shvatila krajnje izazovno, poručio je karlovački gradonačelnik Damir Mandić. 

Direktor Vukelić dodao je da tvrtka sve odluke o rušenjima ili sadnji stabala donosi u suradnji s Gradom Karlovcem i uz konzultacije sa stručnjacima.

Tehnička direktorica Gordana Purgar pojasnila je da je katastar živa stvar s obzirom da će se podaci unositi kontinuirano, a ovih dana završava se izrada modula za živice, grmlje,  šetnice i urbanu opremu.

-Do sada je u katastar upisano preko deset tisuća stabala, a nisu još obuhvaćeni rubni dijelovi grada. Iz njega se vidi da je najzastupljenija lipa u drvoredima grada Karlovca, čak 984 stabala. Druga vrsta po zastupljenosti je divlji kesten sa 709 stabala, a slijede ih 674 stabala breze, kazala je tehnička direktorica.

Sva stabla ucrtana su u GIS sustav javnih zelenih površina pri čemu je moguće očitati fotografiju svakog pojedinog stabla, njegov opis, lokaciju, funkciju, a za mlađa stabla upisan je datum sadnje i pregleda. Također se unose  podaci o tome je li mlado, srednje ili staro stablo, vrsta i nazivi na hrvatskom i latinskom jeziku, prsni promjer debla, visina stabla, visina debla do krošnje, promjer krošnje te opće zdravstveno stanje stabla. Na temelju svih navedenih podataka formira se izvještaj iz kojeg se  može vidjeti koliko stabala ima u gradu, koje su to vrste, lokacije panjeva te čitav niz drugih detalja. (Grad Karlovac)